Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lugeda on kaastöid enam kui 30 autorilt.

Tänasest jõuab lugejateni parlamentaarse ajakirja Riigikogu Toimetised (RiTo) 11. number. Selles  numbris on artikleid enam kui 30 autorilt ning kunstnik Jaan Elkeni teoseid. 

Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop otsib oma essees vastust küsimustele,  mis ühendab Euroopa 25 rahvust ja 455 miljonit inimest ning  milline on Eesti koht Euroopa väärtusruumis. Essees kõrvutatakse kahe mõjuka mõtleja, paavst Benedictus XVI ja ameerika majandusteadlase Jeremy Rifkini diametraalselt erinevaid käsitlusi Euroopa identiteedist. Autor kirjeldab eestlaste etnotsentristlikul narratiivil põhinevat identiteeti, võrdleb seda euroopalike ja ameerikalike väärtustega ning küsib,  kas me ikka oleme valmis jagama uuenenud Euroopale omaseid kollektiivseid väärtusi nagu sallivus, solidaarsus, hoolimine ja vastutus.

Professor Eiki Berg ja Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam kirjutavad Euroopa Parlamendist, professor Rein Ruutsoo ja Leif Kalev Kodanike Euroopast. Balti Assamblee Eesti, Läti ja Leedu delegatsiooni juhid Andres Taimla, Aigars PÄ“tersons ja Valerijus Simulik arutlevad assamblee tulevikku üle. RiTo 11. numbris leiab lugeja poliitikute, praktikute ja haridusuurijate kirjutised hariduspoliitika kujundamisest ja üldhariduse olukorrast. Tea Nõmmann avab diskussiooni ühiskonnas üha laiemat kõlapinda leidva  ökoloogilise maksureformi teemal. Lisaks veel kirjutised kodanikuühiskonna arengu, põllumajandus- ja  sotsiaalpoliitika, õigusloome ajaloo ning propaganda teemadel.

RiTo 11 maht on 268 lehekülge. Kaks korda aastas ilmuva ajakirja peatoimetaja on Riigikogu infotalituse infonõunik Helle Ruusing. Põhitiraaž jagatakse raamatukogude, uurimis- ja õppeastutuste ning riigiasutuste vahel. Uut numbrit on alates juulikuust võimalik lugeda ka elektrooniliselt aadressil: https://www.riigikogu.ee/rva/toimetised

Tagasiside