Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasest on võimalik lugeda parlamentaarse ajakirja Riigikogu Toimetised (RiTo) 27. numbrit. Ajakirjas on artikleid ligikaudu 30 autorilt ja fotokunstnik Marge Monko tööde reproduktsioonid.

Ajakirja essees „Eurokeelest, eurotekstide tõlkimisest ja tõlkijatest” kirjeldab Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi eesti keele osakonna juhataja Heiki Pisuke eurotekstide tõlkimise protsessi ja probleeme, mida tõlkijatel oma igapäevatöös lahendada tuleb. Autor rõhutab, et eurotekstide tõlkija tööl on Eesti kultuurile ning õigus- ja majanduspraktikale suur mõju, seepärast väärib see töö emamaa tähelepanu ja toetust. Kas või sellepärast, et eurokeel oleks puhas emakeel.

Ajakirja seekordse numbri vestlusringis rääkisid värske inimarengu aruande mõjust ühiskonnale ja poliitika kujundamisele aruande autorid Anu Toots, Kaire Põder ja Erik Terk, Riigikogu liige Marko Pomerants ning aruande väljaandja Olari Koppel.

Artiklis „Kui avalik sektor käitub nagu erasektor: Tallinna koolivaliku kihistav mõju.ˮ uuritakse, kuidas koolivalik mõjutab laste jagunemist nn heade ja mitte nii heade koolide vahel. Otsitakse vastust küsimustele, kas vastuvõtumudeli puhul, kus algkooli astujad sooritavad katseid, osutuvad väljavalituks pigem kõrge sotsiaal-majandusliku taustaga lapsed ning millised on peamised ebavõrdsuse tekitajad, kas ettekoolitamisstrateegia, elukohavalik, finantsvahendid või hoopis vanemate haridustaust.

Seekordses numbris leiab lugeja artikleid valikutest Euroopa Liidus ja Ladina-Ameerikas, käsitletakse teadus-, haridus- ja noorsoopoliitikat, arutletakse valikute üle etnopoliitikas ja tervise edendamises, juttu on sotsiaalmeedia kasutamisest riigiasutuste kommunikatsioonis ja sellest, kuidas elab Eesti Interneti Kogukond.

Kaks korda aastas ilmuva ajakirja peatoimetaja on Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik Helle Ruusing. Ajakirja põhitiraaž jagatakse raamatukogude ning uurimis-, õppe- ja riigiasutuste vahel. Uut numbrit on võimalik osta raamatupoodidest ja lugeda elektrooniliselt aadressil: https://www.riigikogu.ee/rito/.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside