Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasest on võimalik lugeda parlamentaarse ajakirja Riigikogu Toimetised (RiTo) 26. numbrit. Ajakirjas on artikleid ligikaudu 30 autorilt ja Kaido Ole tööde reproduktsioonid.

Ajakirja vestlusringis analüüsivad endised Riigikogu liikmed Jüri Adams, Liia Hänni ja Ott Lumi Eesti demokraatia praegust seisu ja erakonnasüsteemi probleeme ning otsivad neile lahendusi. Riigikogu kahekümne aasta tegemisi käsitletakse ajakirja seekordses numbris mitme kandi pealt. Vaadeldakse, kuidas on muutunud usaldus Riigikogu vastu ja muutuse seoseid riigi teiste institutsioonide, sotsiaaldemograafiliste näitajate ning majanduse olukorraga. Analüüsitakse parlamenditööd skaalal tööparlament versus kõneparlament. Lugeda saab õiguskomisjonis kahekümne viimase aastaga tehtut ning meenutusi Riigikogu liikme välislähetustest 1994. ja 1995. aasta vahetusel. Eelretsenseeritud artiklis analüüsib Ero Liivik rahvaalgatuse seadustamise menetlemist Riigikogus aastail 2003–2008.

Essees teeb viimase rahvaloenduse metoodika autor Ene-Margit Tiit tagasivaate rahvastikuprotsessidele läbi kõigi Eesti alal toimunud rahvaloenduste. Selline ülevaade annab võimaluse mõnessegi probleemi, sealhulgas eestlaste arvu, ratsionaalsemalt suhtuda. Viimane rahvaloendus näitas, et riigil on mitmeid sise- ja välisrändega seotud probleeme, mille lahendused ei pruugi olla lihtsad ja ühiskonnas üheselt aktsepteeritavad.

Ajakirjas leiab lugeja artiklid mitmikkodakondsusest, naiste tööturule naasmise võimalustest ja töövõimetuskindlustusest. Juttu tuleb koosvalitsemise eelistest maksukogumise ja politseitöö valdkonnas, Euroopa föderaliseerumisest ning araabia revolutsioonidest. Eelretsenseeritud Tarmo Kalveti ja Veiko Lemberi artikkel analüüsib riigihangete rolli innovatsiooni toetamisel.

Kaks korda aastas ilmuva ajakirja peatoimetaja on Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik Helle Ruusing. Ajakirja põhitiraaž jagatakse raamatukogude ning uurimis-, õppe- ja riigiasutuste vahel. Uut numbrit on võimalik osta raamatupoodidest ja lugeda elektrooniliselt aadressil https://www.riigikogu.ee/rito/ ning e-raamatuna.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside