Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasest on võimalik lugeda parlamentaarse ajakirja Riigikogu Toimetised (RiTo) 22. numbrit. Ajakirjas on artikleid ligikaudu 30 autorilt ja kunstnik Andres Tali teoste reproduktsioonid.

Ajakirja vestlusringis „Riigikogu muutunud rollist” osalenud Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas ning Riigikogu liikmed Eiki Nestor ja Rain Rosimannus rääkisid, milline on olnud parlamendi roll kahe viimase kümnendi jooksul ja kuidas on muutunud Riigikogu töö.

Ajakirja Eesti Arst peatoimetaja Andres Soosaar vaeb esseesMeditsiin ja inimeksistentsi piirid” nüüdismeditsiini probleeme. Moodsa meditsiini vahenditega on võimalik  inimeksistentsi traditsioonilisi piire avardada, kuid seda ei saa teha piiramatult. Arstiteadus on läbi aegade olnud üdini moraalne ettevõtmine. Meditsiini kiiresti avarduvad võimalused vajavad järjest enam sobitamist ühiskonna soovide, arusaamade ja võimalustega. Meditsiini kiirest arengust lähtuvate eetikaprobleemide hulk ja keerukus üksnes suureneb, seepärast tuleks märksa rohkem kaasata meditsiinieetika küsimuste lahendamisse selle ala eksperte ja institutsioone.

Põhiseaduse muutmise vajadusest ja võimalustest kirjutavad Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste,põhiseaduse üks autoreid Jüri Adams ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Vandeadvokaat ja endine justiitsminister Jüri Raidla kirjutab artiklis „Eesti Vabariik koduteel: riigiõiguslik areng 1990–1992” Eesti riigi õiguslikust taastamisest.

Eelretsenseeritud artikkel „Eesti kohalike omavalitsuste rahandusliku sõltumatuse tagamine” analüüsib omavalitsuste sõltuvust keskvalitsuse määratavatest vahenditest. Artikli autorid Janno Reiljan ja Kadi Timpmann leiavad, et see pärsib kohalike omavalitsuste tegevusvabadust ning sõltumatuse tagamiseks tuleks suurendada omavalitsuste kontrolli all olevate tulude osakaalu. Olulised teemad on ka omavalitsuste ühendamise tulemused, noorte tööturule sisenemine ja nn rohelised töökohad. Räägitakse Eesti erakondade liikmeskondade arengust ning Euroopa tasandil toimivatest erakondadest.

Kaks korda aastas ilmuva ajakirja peatoimetaja on Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik Helle Ruusing.

Ajakirja põhitiraaž jagatakse raamatukogude ning uurimis-, õppe- ja riigiasutuste vahel. Uut numbrit on võimalik osta raamatupoodidest ja lugeda elektrooniliselt aadressil: https://www.riigikogu.ee/rito/

Riigikogu pressitalitus


 
Tagasiside