Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni töörühm peab selgusele jõudma, kas Euroopa Liidu põhiseaduse leping on Eesti põhiseadusega kooskõlas.

Töörühma ülesandeks on esitada hiljemalt 1. maiks õiguslikult põhjendatud seisukoht, kas Euroopa Liidu põhiseaduse lepingut on võimalik Riigikogus ratifitseerida ilma Eesti Vabariigi põhiseadust muutmata. Samuti peab komisjon andma ülevaate muudatustest Eesti riigiõiguslikus süsteemis ning neist riigiõiguslikest probleemidest, mis kaasnevad EL põhiseadusliku leppe jõustumisega ja mis eeldavad muudatusi olemasolevas seadusandluses.

Oma eelmisel istungil 4. veebruaril asus töörühma valdav enamus seisukohale, et Euroopa põhiseaduse lepingut tuleb käsitleda kui välislepingut, mis Eesti põhiseaduse tähenduses kuulub ratifitseerimisele Riigikogus, juhul kui leping ei ole põhiseadusega vastuolus.

Juhul kui Euroopa Liidu põhiseaduse leping mingis aspektis ei vasta Eesti põhiseadusele, tuleks töörühma veendumuse kohaselt muuta kas Eesti põhiseadust või jätta leping ratifitseerimata.

Töörühma juhib põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu ja selle koosseisu kuulub kokku 24 liiget, teiste hulgas Riigikohtu esimees Märt Rask, õiguskantsler Allar Jõks, Euroopa Liidu Kohtu kohtunik Uno Lõhmus, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste jt.

Töörühm koguneb 8. aprillil Riigikogu ruumis 240 kell 13. 00.

Lisainformatsioon: põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu, 50 64 841.

Tagasiside