Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poliitika ja demokraatia komitee kiitis üksmeelselt heaks Valgevene raportööri Andres Herkeli ettekande olukorra kohta Valgevenes ja nimetas inimõiguste kaitsja Ales Bjaljatski ENPA 2013. aasta inimõiguste auhinna kandidaadiks. Bjaljatski mõisteti vangi neljaks ja pooleks aastaks möödunud aasta 24. novembril. Ta on rahvusvaheliselt hinnatud inimõigusorganisatsiooni „Vjasna“ esimees. 

Komitee avalduses kutsutakse Valgevene võime koheselt ja tingimusteta vabastama ning rehabiliteerima kõiki poliitvange, märkides, et 12 poliitvangi on suletud vanglatesse ilma vajaliku arstiabi ja võimaluseta saada juriidilist abi. Komitee avaldas sügavat muret seoses inimõiguste ja demokraatia olukorraga Valgevenes viidates organisatsiooni varasematele resolutsioonidele ja soovitustele, mida pole täidetud. Komitee nentis samuti sügava kahetsusega, et äsja toimunud Valgevene parlamendivalimised ei olnud kooskõlas OSCE standarditega. 

ENPA täiskogu võttis eile õhtul vastu ka resolutsiooni, millega kinnitati poliitvangi mõiste definitsioon. Sellega kaasnes terav diskussioon. Venemaa, Aserbaidžaani, Türgi ja mitmed teised riigid, kus on probleeme poliitvangidega, olid vastu mõiste sõnastamisele. Väideti, et poliitvangi mõiste defineerimine ei kuulu ENPA pädevusse. „Vastuvõetud poliitvangi mõiste määratlemisel ei ole tegu ulatusliku tekstiga, vaid lühikese ja ekspertide aastaid lihvitud sõnastusega,“ selgitas Herkel. Debati käigus esinenud Eesti esindajad Mailis Reps ja Andres Herkel toetasid resolutsiooni vastuvõtmist, milles konstateeritakse: „Inimene, kellelt on võetud isiklik vabadus kvalifitseerub poliitvangina, kui tema suhtes on rikutud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni põhimõtteid ja vangistus on seotud puht poliitiliste põhjustega; karistuse määr või vangi kohtlemise viis on poliitilistest põhjusest tulenevalt süüteoga võrrelduna ebaproportsionaalselt karm jms. Poliitvangina ei kvalifitseeru terroristid, kui nende suhtes on järgitud nii siseriikliku õigussüsteemi kui ka Euroopa Inimõiguste Konventsiooni reegleid.“ 

Uus raport Valgevene olukorra kohta tuleb arutusele järgmise aasta jaanuaris. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside