Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna ENPA istungil arutatud Gruusiat käsitleva raportiga seoses esines Assambleel sõnavõtuga ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel, keda volitas sõna võtma ENPA Euroopa Rahvapartei fraktsioon (EPP). Herkel avaldas järelevalvekomiteele Gruusia monitoorimisel tehtud töö eest tunnustust pidades seda üheks parimaks näiteks rangest järelevalvest ja konstruktiivsest koostööst monitooritava riigiga. Herkel avaldas arvamust, et Gruusia raskeim probleem on lõhestunud ühiskond. „Selle tagapõhjaks on nii poliitilise kultuuri eripärad, aga ka see, et majandusvaldkonnas väga edukaid reforme pole saatnud samasugune edu teistes valdkondades, eeskätt sõltumatu ja usaldusväärse õigussüsteemi ülesehitamises,“ ütles Herkel. Herkel kutsus Parlamentaarset Assambleed rohkem panustama Abhaasia ja Lõuna-Osseetia konfliktide lahendamisse ning avaldas veendumust, et Gruusia demokraatlikule arengule tuleb tugevalt kaasa aidata, sest tegemist on tõsise katsega üles ehitada tõeline demokraatia.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee käsitles oma tänasel istungil Gruusia kui Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohustuste täitmist.

Raportis tõdetakse, et vaatamata mõnele sündmusele, mis hiljutiste presidendivalimistega kaasnes, nagu rahumeelsete demonstratsioonide vägivaldne laialiajamine, opositsiooni telejaamade vaikima sundimine ning eriolukorra väljakuulutamise otsus, olid valimised Gruusias vastavalt ENPA järelevalvekomitee arvamusele esimest korda tõelised, kus poliitilisi valikuid võimaldati rahval vabalt väljendada. Raport soovitab Gruusial luua tugev riigisüsteem koos täielikult sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemi, professionaalse riigiadministratsiooni ja terve poliitilise kultuuriga, kus opositsiooni konstruktiivne sekkumine on teretulnud. Raportis tõdetakse, et Gruusia on teinud ära suure töö seadusandluse kaasajastamisel ning paljudes valdkondades on alustatud reformidega, samuti on võtmeinstitutsioonid ümberstruktureeritud ning korruptsioonitase langenud.

Raporti ettekandmisega seoses esines Assambleel ka Gruusia vastvalitud president Mihheil Saakašvili. President Saakašvili rõhutas oma ettekandes, et Gruusia on avanud oma ukse demokraatlikule maailmale lubades, et nad ei kaldu kõrvale teelt demokraatliku õigusriigi poole. Saakašvili tuletas ENPA liikmeile meelde, et demokraatia poole püüdlev Gruusia päris riigi, kus korruptsioon oli reegel ning majandus stagneerunud. Samas väljendas ta kindlust, et Gruusiast saab riik, kus tsiviil- ja inimõigused ei ole kaubeldavad.

Gruusia sai Euroopa Nõukogu liikmeks 1999. aastal.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside