Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kogunes Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee järelevalvekomitee, et jätkata arutelusid Vene-Georgia sõja kohta. Komiteel osales ka Eesti ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel. Otsustati, et juba eelnevalt Assamblee sügissessioonile määratud eridebatil koostavad põhiraporti ENPA Georgia raportöör Matyas Eörsi Ungarist ja Vene Föderatsiooni järelevalve raportöör Luc van den Brande Belgiast.

Komitee kohtus ka Euroopa Nõukogu inimõiguste komissari Thomas Hammarbergiga, kes külastas augusti lõpus Vladikavkazi, Tshinvalit, Gorit, Tbilisit ja Moskvat. Hammarberg sõnastas kuus põhimõtet, millest tuleb inimõiguste kaitsmisel edaspidi lähtuda. Need on: põgenike õigus pöörduda tagasi kodudesse; korralikud elutingimused kuni tagasipöördumine saab võimalikuks; kogu sõjategevusse haaratud ala demineerimine; füüsiliste rünnakute ja inimeste kodudest väljaajamise peatamine; sõjavangide kaitse; rahvusvaheline abi konfliktipiirkonnale.

Herkeli pärimisele vastates möönis Hammarberg, et põgenike tagasipöördumine on raskemini saavutatav Georgia küladest välja aetud inimeste puhul. Lõuna-Osseetia de facto president Eduard Kokoitõ kinnitanud inimõiguste komissarile koguni, et see ei saa toimuda, samas kui teised ametimehed on olnud oma väljaütlemistes vähem jäigad.

Oma sõnavõtus juhtis Herkel järjekordselt tähelepanu sellele, et erinevalt Georgiast, mille kohta on tehtud palju järelvalveraporteid, on Venemaa monitooring alates 2005. aasta juunist praktiliselt katkenud. Ta rõhutas vajadust lülitada 2. oktoobril esitatavasse raportisse tugevad kohustused mõlema riigi jaoks, sealhulgas põgenike tagasipöördumisõiguse tagamine. „Kui Venemaa ei loo Georgia küladest välja aetud inimestele võimalust koju tagasi pöörduda, siis on Assambleel kindlasti põhjust pöörduda sanktsioonide rakendamise juurde,“ rõhutas Herkel.

Riigikogu pressitalitus
Lisainfo: Andres Herkel, 5056540
Tagasiside