Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

ENPA monitooringukomitee jätkas täna Riigikogu konverentsisaalis oma kahepäevalist töökoosolekut kuulamisega külmutatud konfliktide teemal. Avasõnavõtuga esines endine Põhja-Iiri poliitik Jane Morrice, kes oli sealsete rahukõneluste üks pealäbirääkijaid ja võtmerolli mänginud Naiste Koalitsiooni üks liider. Morrice’i positiivne sõnum oli see, kuidas kontaktid rohujuure tasandil ning mittetulundusühingute töö aitab ehitada usaldust ning lahendada poliitilisel tasandil lahendamatuna näivaid probleeme.

Hommikusel esimesel paneelil arutati Abhaasia ja Lõuna Osseetia küsimusi ning teisel Mägi-Karabahhia konflikti. Pärastlõunal jätkati Transnistria probleemide aruteluga. Koos komitee raportööridega arutasid neid küsimusi tippeksperdid Vladimir Socor (Jamestown Foundation), Svante Cornell (Central Asia – Caucasus Institute), Sabine Freizer (International Crisis Group) ning James Sherr Kuninglikust Välispoliitika Instituudist (Chatham House).

Monitooringukomitee esimehe Andres Herkeli sõnul kipub nimetatud konfliktialade käsitlemine liiva jooksma sellepärast, et üks osapooltest (peamiselt Venemaa, Karabahhia puhul ka Armeenia) pole probleemi käsitlemisest huvitatud. Monitooringukomiteel oli viimane selleteemaline kuulamine 2007. aastal. Herkel selgitas, et on siiski oluline teemat mitte ära kaduda lasta. „Unustamine ja soov sundida rahvusvahelist üldsust leppima nn uue reaalsusega ongi strateegia, millega näiteks Venemaa püüab Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat veel enam oma mõju alla saada,“ märkis ta. Ta pööras tähelepanu Vladimir Socori sõnadele, et Venemaal oli otsustav roll konfliktide tekkes, aga nüüd püüab ta endale võtta ka rahuvalvaja ja kohtuniku rolli.

Herkel avaldas kahetsust, et erinevalt Georgia, Armeenia, Aserbaidžaani ja Moldova esindajatest ei saanud Venemaa-poolsed komitee liikmed Leonid Slutski ja Vjatšeslav Fetissov Tallinna kuulamisel osaleda. “Kahjuks on ka see märk soovimatusest neid probleeme lahendada,” tõdes ta.

Info ENPA monitooringukomitee kohta on aadressil: http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/Annuaire_03W_CommitteePolGroup.asp?ComID=4

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside