Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) tänasel istungil oli päevakorras raport, mis käsitleb ettepanekuid laimuparagrahvide eemaldamiseks kriminaalkoodeksitest. Arutelul esines Euroopa Rahvapartei rühma nimel sõnavõtuga ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel. Herkel rõhutas, et laimu mõiste peab olema selgelt defineeritud ja selle laiendavad tõlgendused koos võimaliku kriminaalkaristusega on suureks ohuks sõnavabadusele. Ta tõi hiljutisi näiteid Valgevenest, kus kaht Grodno ajakirjanikku süüdistatakse riigi rahvusvahelise maine kahjustamises; Venemaalt, kus ajalehte „Saratovski Reporter“ ähvardatakse sulgeda president Putini karikatuuri avaldamise pärast ja  Aserbaidžaanist, kus ajakirjanduse vastu suunatud laimusüüdistuste hulk on tohutult kasvanud. 

Raportis rõhutatakse, et riikides, kus puudub tegelik sõnavabadus, ei saa olla ka tõelist demokraatiat viidates faktile, et mitmes Euroopa Nõukogu liikmesriigis kuritarvitatakse vastutusele võtmist laimamise eest, mida saab vaadelda kui võimuesindajate katseid vaigistada meediakriitikat. Liikmesriike õhutatakse laimamist puudutavat seadusandlust korrigeerima, samuti soovitatakse tühistada kõik laimamise eest määratud vanglakaristused. Raporti kohaselt on vastutusele võtmine õigustatud ainult juhul, kui tegemist on vägivallale ja vihkamisele õhutamise, negatsionismi propageerimise või rassivihaga. Ajakirjanike ametiorganisatsioone kutsutakse üles koostama ajakirjaniku eetika koodeksit, kui seda veel ei eksisteeri. 

Eestis kaotati laimu eest kriminaalkorras vastutusele võtmine uue karistusseadustiku jõustumisega 2002. aastal. Mõnedes riikides on laimuparagrahvid kriminaalseadusandluses küll rudimendina säilinud, kui neid ei rakendata kunagi sõnavabaduse vastu. Siiski kutsub assamblee EN liikmesriike üles seadusandluse ühtlustamisele. 

4. oktoober 2007

Strasbourg 

Riigikogu pressitalitus

Margit Liivoja

pressisekretär, tel: 333 88 412891

 

Tagasiside