Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Jaanilaupäeval algava ENPA suvesessiooni suure saali päevakorras pole küll ühtegi punkti, mis Eestit puudutaks, kuid poliitikakomitee asub arutama nn. monumentide raportit. Monumentide raporti lähtekohaks oli Briti liberaali Michael Hancocki esitatud algatus kaitsta fašismi vastu võidelnute monumente hävitamise või ümberpaigutamise eest. Hancock esitas nimetatud algatuse koos mitme Vene delegatsiooni liikmega vahetult enne nn pronkssõduri ümberpaigutamist Tallinnas eelmise aasta aprillis. 

Poliitikakomitee otsustas hiljem raportööriks määrata Matyas Eörsi Ungarist. Eörsi, kes on mitmel korral ka Eestis käinud ning tuntud eeskätt Georgia monitooringuraportite autorina, taotles kõigepealt eelnõu pealkirja muutmist. Kui esimene algatus puudutas kitsalt fašismi vastu võidelnute monumente, siis nüüd on pealkiri „Suhtumine erineva ajaloolise tõlgendusega monumentidesse Euroopa Nõukogu liikmesriikides”, mis annab selge viite vastuolulisele tähendusele, mida sellised monumendid okupeeritud riikides omandasid. 

ENPA Eesti delegatsiooni juhi Andres Herkeli sõnul on komiteele esitatud resolutsiooniprojekt tasakaalukas ja seal ei peatuta üksikutel riikidel. Laiendavas memorandumis on küll juttu nii pronkssõdurist kui ka näiteks Venemaal mitmesuguste ehitustööde käigus teisaldatud monumentidest, samuti on näiteid Ida-Euroopa maadest ja Franco režiimi aegsest Hispaaniast. Herkeli meelest võib raporti põhiseisukohti igati tasakaalukaks pidada. Ta tõi näiteks selle, et teistes riikides asuvaid monumente ei tohi kasutada poliitilise surve avaldamiseks ning et natsionaalsotsialismi, fašismi ja totalitaarse kommunismi kuriteod tuleb võrdselt hukka mõista. 

Edasiste arutelude käigus on võimalik esitada raportile muudatusettepanekuid ning tõenäoliselt tuuakse see ENPA suurde saali sügissessioonil oktoobris. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside