Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikme Andres Herkeli eesistumisel toimunud ENPA monitooringukomitee istungil Pariisis käsitleti põhjalikumalt olukorda kolmes Euroopa Nõukogu liikmesriigis: Bulgaarias, Aserbaidžaanis ja Georgias. 

Nii Bulgaaria kui Aserbaidžaani raportite osas toimus esimene lugemine ning need tulevad lõpparutlusele ENPA talvesessioonil, mis toimub tuleva aasta jaanuari viimasel nädalal. Bulgaaria osas tegi raportöör Luca Volonte (EPP, Itaalia) ka ettepaneku nn. monitooringujärgse dialoogi lõpetamiseks, kuid see ettepanek ei leidnud komitee toetust. Bulgaaria peamised probleemid on seotud korruptsiooniga ning riigi õigussüsteemi vähese sõltumatusega. 

Aserbaidžaani raport, mis valmib paralleelselt õiguskomiteest tuleva poliitvangide raportiga, tegeleb Herkeli sõnul oluliselt raskemate probleemidega ning monitooringuprotseduuri lõpetamine ei ole kindlasti võimalik. Lisaks poliitvangide olukorrale valmistavad suurimat muret ajakirjanike ja opositsiooniaktivistide vastu suunatud rünnakud, kogunemisvabaduse piiramine ning õigussüsteemi madal kvaliteet ja sõltumatuse puudumine. Samuti varjutab Aserbaidžaani teema käsitlemist endiselt Mägi-Karabahhi konflikt. „Ühelt poolt kasutatakse lahendamata konflikti endiselt ettekäändena, miks pole võimalik keskenduda vaba, demokraatliku ühiskonna ehitamisele, aga teiselt poolt varjutab selliseid debatte alati aserbaidžaanlaste ja armeenlaste vaheliste eriarvamuste klaarimine, millega kaasneb see, et põhiteemast – riigi poolt Euroopa Nõukogu ees võetud kohustuste täitmisest – räägitakse tihti lihtsalt mööda. 

Georgia osas raportiprojekti praegu ettevalmistamisel ei ole, kuid leidis aset elav ja terav arutelu, kus oma seisukohti väljendasid nii uue valitsuspartei kui ka president Saakašvili Rahvusliku Liikumise esindajad. Opositsioon väidab, et uus valitsus on asunud Saakašvili toetajaile poliitilistel motiividel kätte maksma, vangistatud on kümneid poliitika eri tasanditega seotud inimesi. Valitsuspoole esindajad seevastu väidavad, et karistatakse üksnes neid, kes on seotud võimu kuritarvitustega ja tegelikud poliitvangid olid hoopis need, keda vana administratsioon on süüdi mõistnud. Sellest lähtuvalt on parlamendis esimese lugemise läbinud ja jätkuvalt arutelul nn. amnestiaseadus, mille abil püütakse määratleda poliitvange. Monitooringukomitee otsustas, et vastuolulised seadused, s.h. amnestiaseadus, peavad läbima Veneetsia komisjoni ekspertiisi. Sama puudutab ka parlamendis ettevalmistatavaid otsuseid, millega püütakse välja vahetada kohtunikke. 

Veneetsia komisjon on Euroopa Nõukogu egiidi all tegutsev ekspertkogu, mis tegeleb riigiõiguse küsimustega, teeb ekspertiise seadustele või seadusprojektidele ning vajadusel annab riikidele soovitusi, kui vastu võetud või ettevalmistatavad aktid ei vasta õigusriigi ja demokraatliku ühiskonna põhimõtetele. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside