Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele rahvastikuminister Urve Palo, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja haridusminister Tõnis Lukas.

Vastates Rein Ratase küsimusele koolieelse ja koolis jagatava liikluskasvatuse kohta andis haridus- ja teadusminister ülevaate koolieelsetes lasteasutustes ja koolides praktiseeritavast liiklusalasest õppest. „Lasteaedades käivad rääkimas  liiklusspetsialistid, tihti politseinikud, kuidas peab liikluses käituma. See on alushariduse õppekavas moodulina sees.” Koolihariduses on Lukase sõnul integreeritud aineosi erinevate ainetundide vahel ning kokku on lepitud neli läbivat teemat, millest üks on turvalisus. Liiklusturvalisust käsitletakse peamiselt inimese- ja ühiskonnaõpetuse tundides, aga seda võib käsitleda ka mujal. Lisaks viiakse läbi tunni- ja kooliväliseid aktsioone, viktoriine, kohtumisi politseinikega, välisõppusi. „Eriti aktuaalne on liiklusteema käsitlemine septembris ja mitte ainult käitumise õpetamiseks jalakäijana, vaid õpetatakse ka jalgrattureid ja mopeedisõitjaid. On suur osa koole, kus antakse võimalus ka juhilube omandada. Laamendamine liikluses, hoolimatus tuleneb meie ühiskonnast, mitte õppekavadest,” rõhutas Lukas. Lukas on kindel, et paljudes koolides tehakse head tööd liiklussituatsioonide kirjeldamisel ja õpilastele nende rolli omaseks tegemisel, kuid liikluses valitseva ülbuse saab välja juurida koos kooliga, mitte seda kõike ainult kooli ülesandeks jättes. Lukas: „Pöördun liikluses olukorra parandamiseks lapsevanemate ja kogu ühiskonna poole.”

Tõnis Lukas vastas veel Maret Merisaare küsimusele haridus- ja teadusministeeriumi rolli kohta doktoriõppe ja teadusarenduse soodustamisel.

Urve Palo vastas Ain Seppiku küsimusele ettepaneku kohta anda kodakondsuse taotlejatele võimalus sooritada põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam oma emakeeles, Inara Luigase küsimusele Represseeritute Abistamise Fondi ning Olga Sõtniku küsimusele ministri nägemuse kohta muukeelsest kooliharidusest.

Helir-Valdor Seeder vastas Toomas Vareki küsimusele ümberkorraldustest toidulaborites, Aleksei Lotmani küsimusele seoses Lääne-Eesti talunikele kuuluvate puisniitude ja -karjamaade saatusega ning Arvo Sarapuu küsimusele maaelu jätkusuutlikkuse ja arengu kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside