Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis esimesele lugemisele elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE), mis annab elektriga liitumise võimaluse orienteeruvalt sajale hajaasustusalal paiknevale majapidamisele. Eelnõu on täiskogus 23. oktoobril. Komisjon toetas eelnõu esimese lugemise lõpetamist konsensuslikult.


Eelnõuga täiendatakse elektrituruseadust peatükiga 6¹ „Liitumistasu maksmise toetus“, milles reguleeritakse liitumistasu maksmise toetuse andmise aluseid, menetluskorda ja liitumistasu toetuse rakendamist.

Liitumistasu toetus on suunatud hajaasustusega piirkonnas elutegevuse säilimisele, sealhulgas põlistalude ja -külade säilitamisele, et neis kestaks järjepidev elutegevus ning inimesed ei lahkuks maapiirkondadest põhjusel, et nende majapidamises ei ole elektrit. Valdavalt elavad liitumistasu toetuse kriteeriumitele vastavad potentsiaalsed taotlejad talumajapidamistes. Liitumistasu toetuse abil parandatakse hajaasustusega piirkondades elavate inimeste elukvaliteeti ning aidatakse kaasa piirkondade sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.

Regionaalpoliitilise tasakaalu tagamiseks ja uute kinnisvara arendusprojektide abikõlbulikuks osutumise vältimiseks on eelnõus kriteerium, et toetust saav ehitis peab olema püstitatud hiljemalt 1. oktoobril 1995 ja kantud ehitisregistrisse. Eelnõu seab toetuse kriteeriumiks ka asumise hajaasustusalal, mis samuti välistab arendusprojektide rahastamise. Lisaks peab isik olema teatud aja ka reaalselt antud elamus  elanud.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside