Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei andis kolmandat korda välja August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille asutamise eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumikomisjon leidis, et Getter Tiirik on sobilik stipendiumi kandidaat.

Getter Tiirik õpib alates 2009. aasta sügisest Tallinna Ülikooli politoloogia eriala magistriõppes. Töö juhendaja Leif Kalev on märkinud, et magistritööks valitud uurimislõik, erakondade sisedemokraatia, on Eestis vähe uuritud ja politoloogias alles süvenev valdkond. Getteri magistritöö toetab loodetavasti nii Eesti olukorra kaardistamist kui ka valdkonna uurimisraamistiku arendamist. Parlamendiuuringute seisukohalt on tegu olulise teemaga – erakondade sisedemokraatia mustrid määravad suuresti, millised saadikud ja eelnõud parlamenti jõuavad ning milliseks kujuneb parlamendi töökultuur.
 
Iga-aastaselt välja antava stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Esimesel aastal määrati stipendium Mihkel Solvakule, kelle doktoritöö teema on „Valida ja olla valitud: üksiksaadikute eelnõud, nende esitamine ja selle motiivid Eesti, Leedu ja Soome näitel“ ning 2009. aastal Priit Kallakasele, kelle magistritöö „Erakondade liikmeskondade areng Eestis 1995-2009“ keskendub eelkõige Eesti parlamendierakondade liikmeskonna muutustele. 2010.a juunis kaitses Priit Kallakas edukalt oma magistritöö. 
 
August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.
 
Lisateave on internetis siin:
 
Riigikogu presssitalitus
 
Tagasiside