Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Informatsioon on Riigikogu veebileheküljel.

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni pressiteade:

Vastavalt Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 63 lõikele 1 esitasid Euroopa Parlamendi valimistel kandideerinud 10 erakonda ja 4 üksikkandidaati aruanded valimiskampaania kulude ning rahastamiseks kasutatud vahendite päritolu kohta Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile. Kõik aruanded esitati seaduses sätestatud tähtajaks – 1 kuu jooksul, arvates valimispäevast.

Erikomisjon avalikustas lähtudes oma 28. juuni otsusest Riigikogu veebilehel aruanded viivitamata pärast esitamise tähtaja lõppemist sellisel kujul, nagu nad esitati. Samas otsuses nähti ette, et laekunud andmeid analüüsitakse sügisel pärast Riigikogu suvepuhkuselt naasmist.

Komisjon vaatas esitatud aruanded läbi 13. ja 20. septembri toimunud istungitel. Nenditi, et aruannete sisu ja ülesehitus vastab eelnimetatud seaduse §-des 64 ja 65 sätestatud nõuetele ning erikomisjoni poolt valimistel kandideerinud erakondadele ja üksikkandidaatidele väljasaadetud ning Riigikogu veebilehel avalikustatud soovitustele. Aruannete põhjal tehtud järeldused sisalduvad kokkuvõttes, mille komisjon vaatas läbi 20. septembri istungil.

Komisjon otsustas avalikustada kokkuvõtte koos illustreerivate lisadega Riigikogu veebilehel . vt: https://www.riigikogu.ee/?id=14356

Margi Ein

Erikomisjoni esimees, tel. 6316605

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside