Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada Euroopa Parlamendi valimise seaduse muudatuse, millega tunnistatakse kehtetuks seaduse § 751, mille kohaselt makstakse Euroopa Parlamendi liikme palka Eesti riigieelarvest.

Seaduse muutmine tuleneb Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsusest, millega võeti vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus  (2005/684/EÜ, Euratom). Viimase kohaselt hakatakse Euroopa Parlamendi liikmele alates järgmisest Euroopa Parlamendi koosseisust maksma palka Euroopa Liidu eelarvest. Samas säilitab põhimäärus võimaluse, et Euroopa Parlamendi saadik, kes osutub valituks ka peale järgmisi valimisi, võib otsustada oma siseriikliku palgasüsteemi kasuks.

Riigikogu põhiseaduskomisjon asus seisukohale, et Euroopa Parlamendi saadiku palgasüsteem peaks olema kogu Euroopas ühtne ja saadiku palk tuleks välja maksta EL eelarvest. Vastava eelnõu töötab põhiseaduskomisjon välja lähipäevil. 

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas antud küsimust seoses Euroopa Parlamendi esimehe Hans-Gert Pötteringi kirjaga Vabariigi Valitsusele, millest juhitakse tähelepanu eelpoolnimetatud põhimäärusele ja tõsiasjale, et 2009. aastal valitav Euroopa Parlamendi uus koosseis hakkab palka saama EL eelarvest.

Pötteringi sõnul on uue süsteemi eesmärk saavutada kõikidest Euroopa Liidu riikidest valitud Euroopa Parlamendi liikmete võrdsus ja tagada neile ametiülesannete täitmisel vabadus ja sõltumatus. Viimane tähendab Pötteringi kinnitusel eelkõige ühtseid majanduslikke, sotsiaalseid ja juriidilisi õigusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside