Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas oma tänasel istungil siseriiklikke ettevalmistusi EL -i ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks aastatel 2014-2020. Järgmisel eelarveperioodil suunatakse EL-i vahendeid enam konkurentsivõimet ja kasvu toetavatesse valdkondadesse. Eraldatud eurotoetustega soovitakse avaldada positiivset mõju majanduskasvule, ettevõtluskeskkonna arendamisele ja töökohtade loomisele. Samuti on tähtis koordinatsioon ja dubleerimise vältimine erinevate vahendite vahel.

„Möödunud Euroopa Liidu eelarveperioodil oli Eesti üks efektiivsemaid EL-i rahade kasutajaid. Oleme selle toel korda saanud suure osa riigi baastaristust – teed, hooned ja torud. Järgmise perioodi keskmes on tark majanduskasv, inimeste heaolu ning töö- ja elukvaliteedi tõstmine,“ ütles EL-i asjade esimees Arto Aas.

Siseriiklikud prioriteedid EL-i eelarveperioodil 2014-2020 on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond; elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused. Lisaks rahastatakse riigi haldusvõimekuse tõstmist.

Eesti osa järgmise seitsme aasta eelarves on 5,89 miljardit eurot, mis on 907 miljonit eurot rohkem kui see oli 2007-2013 eelarveperioodil. Ühtekuuluvuspoliitika investeeringute rahastamiseks on ette nähtud 3.37 miljardit.

EL-i vahendite ja siseriiklike vahendite kasutamise tulemuslikkuse suurendamiseks seob Eesti üleriigilised ja valdkondlikud strateegilised algatused EL-i vahendite kasutamise eesmärkidega, võttes aluseks konkurentsivõime ja tööhõivekavas „Eesti 2020“.

EL-i ühtekuuluvuspoliitika fondide kasutamine toimub uuel EL-i finantsperioodil koordineeritult partnerlusleppe raames koos ühtse põllumajanduspoliitika vahendite ja kalandusfondidega. See võimaldab kõigi EL-i vahendite terviklikumat planeerimist ning muudab juhtimise paindlikumaks.

Komisjon arutas nimetatud tähtsat teemat 26. novembril Vilniuses toimuva mitteametliku ühtekuuluvuspoliitika ministrite kohtumise raames.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside