Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon toetab kooskõlas majanduskomisjoni arvamusega Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketti. Paketi rakendamine tugevdab sideturgu ja piiriüleseid teenuseid. See annaks sideettevõtjatele parema võimaluse pakkuda sideteenuseid kogu Euroopa Liidus. Lisaks soovitakse Euroopa Liidus paremini ühtlustada raadiosageduste andmise nõudeid. Eelnõuga suurendatakse lõppkasutajate õigusi ja lepingute läbipaistvust, sh muudetakse rändlusteenuse pakkumise tingimusi.

„Euroopa Liidus peaks olema ühtne sideturg, kus inimestel on võimalik piiriüleselt ja lisakuludeta kasutada kõiki sideteenuseid. Ja sideettevõtjatel peaks olema võimalus oma teenuseid pakkuda, sõltumata klientide asukohast Euroopa Liidus. Samas peame silmas pidama, kas see annab ka rahalist võitu Eesti tarbijatele,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Paketi olulisemateks teemadeks on rändlusteenus, sagedushalduse küsimused ja võrgu neutraalsuse põhimõtte järgimise tagamine.

Eesti toetab koduturu ja rändluse hindade järk-järgulist ühtlustamist. Samuti toetab raadiosagedusalade kasutusse andmise ajakava ühtlustamist, kuna see võimaldab mitmes liikmesriigis tegutsevatel sideettevõtjatel oma tegevusstrateegiat paremini planeerida.

Eesti eesmärk on, et raadiosagedushaldus oleks võimalikult paindlik ja vastaks liikmesriigi turu vajadustele, kuna liikmesriik oskab ise kõige paremini hinnata millistel tingimustel oleks raadiosagedusressurssi mõistlik sideettevõtjatele kasutamiseks anda.

Sidepaketiga sätestataks võrgu neutraalsuse põhimõte, mis tähendab seda, et sideettevõtja ei tohi oma sidevõrgus piirata lõppkasutaja juurdepääsu legaalsetele sisuteenustele, interneti kodulehekülgedele ega kasutatavatele platvormidele. Eesti on alati toetanud nn vaba internetti ja tervitab selle põhimõtte seadustamist.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside