Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) arutas tänasel videoistungil Eesti seisukohti EL kliimapaketi „Eesmärk 55“ eelnõude kohta ja otsustas seisukohad kinnitada, ent neid ka täiendada, võttes osaliselt arvesse keskkonna- ja majanduskomisjoni arvamusi.

Komisjon tutvus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude ning valitsuse esitatud seisukohtadega esmalt 17. detsembril. Täna jätkus komisjonis arutelu seisukohtade täiendamise teemal.

Komisjoni esimees Siim Kallas ütles, et valitsus on oma seisukohtades üldjoontes väga pragmaatiline, Eesti huvide eest seisev ja läbirääkimisteks ruumi jättev. „Komisjon soovis siiski seisukohti täiendada. Lisatud punktides toonitame, et puhtamale ja kestlikumale elukeskkonnale üleminekul tuleb lähtuda targalt valitud tempost,“ sõnas Kallas.

„Soovisime eraldi rõhutada, et kasvuhoonegaaside vähendamine peab tuginema mõjuanalüüsidele. Seda märkisid oma arvamustes ka Riigikogu valdkondlikud komisjonid, Eesti huvide eest kliimapaketis seisev Riigikogu toetusrühm ja komisjonile oma arvamusi väljendanud huvigrupid,“ rääkis esimees.

„Komisjoni hinnangul tuleb eesmärgi saavutamist ja mõju ühiskonnale jälgida, et vajadusel eesmärke ja heitkoguste vähendamise koormust valdkondade vahel korrigeerida,“ lausus Kallas. „Lisasime Eesti seisukohtadesse ka punkti, mis ütleb, et majandusliku kahju tekkimise korral peab olema võimalus kaaluda riigiabi andmist enim mõjutatud sektoritele. Toonitasime ka piirkondlike toetusmeetmete ning toidujulgeoleku tagamise vajalikkust.“

Veel täiendas komisjon heitkogustega kauplemise süsteemi puudutavat seisukohta, toonitades, et süsteemi on vaja ajakohastada ja selleks kasutusele võtta täiendavaid meetmeid. „Heitkoguste kauplemise süsteem ei ole enam kulutõhus ja on näidanud ebastabiilsust, mis ei võimalda era- ja äritarbijatel oma kulutusi prognoosida,“ märkis Kallas.

Komisjoni aseesimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on tegu väga olulise mõjuga algatusega nii Euroopa kui ka Eesti jaoks, mis paratamatult mõjutab ka Eesti majandust ning seeläbi tööhõivet ja hindu, aga ka Eesti ettevõtete võimet investeerida ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.

„„Eesmärk 55“ puhul peame arvestama, et mõjud avalduvad ilmselt enam just maapiirkondades, kus on paljude põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud inimeste töökohad. Samuti on keskustest kaugemal elavatel inimestel keerulisem leida alternatiivseid küttelahendusi. Transpordikulutuste suurenemine või toiduhindade kallinemine on arusaadavalt suurem probleem just väiksema sissetulekuga leibkondade jaoks,” ütles Kaljulaid.

Ta lisas, et küsimus on ka selles, kuidas negatiivsed mõjud inimestele hüvitatakse, kuivõrd plaanitav sotsiaalfond ei ole tema sõnul leevendusmeetmena piisav.

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung. Ekraanitõmmis

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung. Ekraanitõmmis

Komisjon andis valitsusele ka juhise Riigikogu liikmeid ja huvigruppe paketi edasistest läbirääkimistest teavitada ja heitkoguste vähendamise siseriikliku sektoritevahelise jaotuse arutellu kaasata.

Euroopa Liidu kliimapaketi „Eesmärk 55“ ettepanekute eesmärk on vähendada Euroopas 2030. aastaks heidet võrreldes 1990. aastaga vähemalt 55 protsenti ja jõuda 2050. aastaks süsinikuneutraalsuseni. Tegu on mahuka paketiga, mis hõlmab mitut eri valdkonda puudutavat 13 algatust. Valitsus kujundab ettepanekute osas oma seisukohad, mille peab kinnitama Euroopa Liidu asjade komisjon koos valdkondlike komisjonide arvamusega.

Alates sügisistungjärgu algusest on ELAKis toimunud parlamentaarsed arutelud, et „Eesmärk 55“ algatustega tutvuda. Samuti arutati rohepöörde teemat ELAKi algatusel novembris Riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Koos täna arutatud viie algatusega on ELAK nüüdseks seisukoha kujundanud 11 algatuse osas. Veel on jäänud seisukoht kujundada kahe algatuse osas, mida komisjon teeb jaanuarikuu jooksul.

Tänasel istungil osalesid videosilla vahendusel ja vastasid Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Erki Savisaar ning Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad.

Fotod istungilt (autor: Erik Peinar, Riigikogu Kantselei)

Komisjoni esimehe ja aseesimehe videokommentaar (autor: Erik Peinar, Riigikogu Kantselei)

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside