Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts annab täna avalikul istungil Euroopa Liidu asjade komisjonile, rahanduskomisjonile ja riigieelarve kontrolli erikomisjonile ülevaate Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruandest. Koda jälgib Euroopa Liidu eelarve täitmist ja raha kasutamise seaduspärasust.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti sõnul saavad komisjonid ülevaate ühenduse rahanduslikust järelevalvest ja soovitustest, kuidas finantsjuhtimist parandada. Vitsut lisas, et Euroopa Liidu rahaasjade laitmatu kord võiks olla erilise tähelepanu all, sest Ühendkuningriik on liidust lahkumas, lähenemas on Euroopa Parlamendi valimised ja sügiseks peaks valmima ühenduse uue perioodi eelarveraamistik.

Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande järgi on ühenduse tulud tervikuna seaduslikud ja korrektsed. Teist aastat järjest teeb koda aga märkuse maksete kohta. Probleeme on kulude hüvitamisel põhinevate maksetega kõrgema veamääraga valdkondades nagu teadusuuringute ja arenguabi projektid, maaelu areng, turumeetmed, keskkond, kliimameetmed ja kalandus ning majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. Samas on Euroopa Liidu eelarvest tehtavate maksete hinnanguline veamäär järjest vähenenud, 2017. aastal oli see 2,4 protsenti.

Kontrollikoja hinnangul on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele eraldatud vahendite kasutamine liikmesriikide jaoks endiselt keeruline. Ühenduse eelarve on aruande järgi jätkuvalt tugeva surve all, sest endiselt on suur selliste maksete maht, mille suhtes on Euroopa Liit võtnud kohustuse tulevasteks aastateks. 2021. aastal algava Euroopa Liidu uue mitmeaastase finantsraamistiku kavandamisel peaks olema prioriteediks tegemata maksete kuhjumise riski vähendamine.

Avalik komisjonide ühisistung algab kell 13.30 ja selle ülekannet saab jälgida veebilehel.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside