Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon, rahanduskomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon saavad täna kell 13.45 avalikul videoistungil ülevaate Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta aruandest, mida tutvustab Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts. Euroopa Kontrollikoda jälgib Euroopa Liidu eelarve täitmist ja raha kasutamise seaduspärasust.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osutas, et järgmisel seitsmel aastal panustab EL viirusest tingitud kriisi majandusliku ja sotsiaalse mõju leevendamisele suures mahus rahalisi vahendeid – Euroopa Liidu kulutused lähiaastatel peaaegu kahekordistuvad. „Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vastuvõtmise ja COVID-19 kriisiga võitlemise valguses on eriti oluline, et ühenduse raha kasutataks usaldusväärselt ja tõhusalt,“ toonitas Ott.

Euroopa Kontrollikoja aruande järgi olid Euroopa Liidu möödunud aasta tulud seaduslikud ja korrektsed ning neis ei esinenud olulisi vigu. Ühenduse 2019. aasta eelarvest tehtud kulutuste üldine veamäär oli 2,7 protsenti, mis on veidi suurem kui aasta varem (2,6 protsenti).

Auditi järgi on paranenud olukord loodusvarade valdkonnas ja ka halduskulude valdkonna tulemused on endiselt head.

Suure riskiga kulutuste osakaal auditi andmekogumis on suurenenud ja moodustab sellest nüüd 53 protsenti. See puudutab peamiselt kulude hüvitamisel põhinevaid makseid, näiteks ühtekuuluvuse ja maaelu arengu valdkondades, kus ELi kulutusi haldavad liikmesriigid. Suure riskiga kulutuste suhtes kohaldatakse sageli keerulisi eeskirju ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriume. Auditi järgi esineb selles kategoorias jätkuvalt olulisel määral vigu ja hinnanguline veamäär on 4,9 protsenti (2018. aastal 4,5 protsenti). Audiitorid leidsid, et vead olid läbiva iseloomuga ja esitasid seetõttu ELi kulutuste kohta vastupidise arvamuse.

Avalik istung algab kell 13.45 ja seda saab jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside