Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon saavad täna kell 14 avalikul videoistungil ülevaate Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruandest, mida tutvustab Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts.

Euroopa Kontrollikoda jälgib Euroopa Liidu eelarve täitmist ja raha kasutamise seaduspärasust.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ütles, et möödunud aastal avaldas ühenduse rahandusele kahtlemata olulist mõju reageerimine COVID-19 pandeemiale. „Juba on teada, et see mõju jätkub ka tulevastel aastatel. Liikmesriigid on kokku leppinud COVID-19 taasterahastu loomises, mida rahastatakse liidu võlakirjade emiteerimise teel,“ sõnas Kallas. Ta märkis, et lähiaastatel Euroopa Liidu kulutused peaaegu kahekordistuvad. „Kulutuste suurenemist ja pandeemiaga võitlemist arvestades on äärmiselt oluline ELi raha kasutamist ja kavandatud tulemuste saavutamist tõhusalt kontrollida,“ toonitas Kallas.

Euroopa Kontrollikoja aruande järgi olid Euroopa Liidu möödunud aasta tulud seaduslikud ja korrektsed ning need ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud. Ühenduse 2020. aasta eelarvest tehtud kulutuste üldine veamäär oli 2,7 protsenti, mis on sama kui aasta varem.

Suure riskiga kulutuste osakaal auditi andmekogumis on veelgi suurenenud ja moodustas 59 protsenti auditeeritud kulutustest (möödunud aastal 53 protsenti). Selliste kulutuste puhul kehtivad sageli keerulised eeskirjad ja rahastamiskõlblikkuse tingimused, millega kaasneb suurem veaoht. Aruande järgi ületab suure riskiga kulutuste veamäär olulisuse piirmäära ja on hinnanguliselt 4,0 protsenti (2019. aastal 4,9 protsenti). See puudutab peamiselt kulude hüvitamisel põhinevaid kulutusi. Sarnaselt eelmisele aastale jõudsid audiitorid järeldusele, et seda olulist osa kulutustest mõjutavad vead olid läbiva iseloomuga, ning esitasid ELi eelarveaasta 2020 kulutuste kohta vastupidise arvamuse.

Kontrollikoda märkis aruandes, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine liikmesriikides on olnud kavandatust aeglasem. 2020. aasta lõpu seisuga ehk praeguse seitsmeaastase eelarveperioodi viimasel aastal oli välja makstud vaid 55 protsenti ajavahemikus 2014 – 2020 heaks kiidetud ELi rahastamisest.

Kontrollikoda vaatas läbi ka Ühendkuningriigi väljaastumise käigus tekkinud kohustused ja tulud. 31. detsembril 2020 oli ELi raamatupidamises kajastatud 47,5 miljardit eurot, mille Ühendkuningriik võlgneb väljaastumislepingus sätestatud vastastikuste kohustuste täitmiseks.

Avalik istung algab kell 14 ja seda saab jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside