Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus kiitis Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) ettepanekul heaks Eesti Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumise parlamentidevaheliste kohtumiste esialgsed prioriteetsed teemad.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et Riigikogu on Eesti eesistumise ajal parlamentidevahelist koostööd juhtides avatud ja ühishuvidele orienteeritud.

„Eesistumine on suur väljakutse, mille õnnestumine on kogu riigi huvides,“ lausus Nestor. „See suunab meid lisaks oma kodanikele veelgi aktiivsemalt suhtlema partneritega teistes liikmesriikides ja edendama parlamentaarset diplomaatiat.“

Nestor lisas, et Riigikogu ülesanne on toetada valitsust Euroopa Liidu Nõukogu töö juhtimise õnnestunud läbiviimisel, teha omapoolsed rõhuasetused eesistumise ürituste korraldamisel ja tuua olulised Eesti eesistumise teemad tähelepanu keskmesse parlamentaarsel arutelul.

Samuti tähtsustab Eesti neid valdkondi, kus Eesti saab oma tugevusi teiste riikidega jagada.

ELAKi esimehe Kalle Pallingu sõnul lähtub parlament Eesti eesistumise perioodil Euroopas antud hetkel aktuaalsetest teemadest ja Eesti kogemusest e-lahenduste juurutajana. „Lisaks on Eestile olulised need Euroopa Liidu koostöövaldkonnad, mis on olulised meie kodanikele,“ ütles Palling. Ta lisas, et teemad kindlasti eesistumise lähenedes täpsustuvad. Samuti teeb Eesti koostööd meile eelneva eesistujariigi Suurbritannia ja järgneva riigi Bulgaariaga.

Võttes arvesse Riigikogu komisjonide ettepanekuid ELAKile kinnitas juhatus eesistumise perioodil kõrgetasemelistel parlamentidevahelistel kohtumistel käsitlemiseks põhiteemad.

Majanduskomisjoni vastutusalas on ühenduste ja taristute teema. Maaelukomisjon ja keskkonnakomisjon vastutavad ELi ühise põllumajanduspoliitika konkurentsivõime ja looduskapitaliga seonduvate teemade eest. Sotsiaalkomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ettepanekul ja vastutusel tulevad Eesti eesistumise perioodi kohtumistel arutlusele vananeva ühiskonna ja rände temaatikaga seonduvad teemad.

Kultuurikomisjoni ja ELAKi ettepanekul ning vastutusel käsitletakse võimalusel liikmesriikide parlamentide EL asjade komisjonide konverentsi (COSAC) täiskogu raames teenuste vaba liikumist digitaalsel ühisturul ja loomemajandusega seotud teemasid. Julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas tõstatuvad Eesti jaoks aktuaalsed teemad leiavad käsitlemist Tallinnas toimuval ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜVJP/ÜJKP) konverentsil.

Riigikogul on Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal 2018. aasta esimesel poolaastal kavas korraldada kuni seitse kõrgetasemelist kohtumist. Neli nendest on varasemalt toimivad kindlad koostööformaadid, nagu COSACi esimeeste ja täiskogu istung, ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud komisjonide istung või Brüsselis toimuv istung, mis käsitleb ELi stabiilsust ning majanduse koordineerimist ja juhtimist ELis. Täiendavalt toimub Tallinnas kuni kolm kohtumist valdkondlike komisjonide eestvedamisel ning teemadel, mis on ELis aktuaalsed ja millele eesistujariigi parlament soovib tähelepanu tõmmata.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside