Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon toetas täna valitsuse seisukohti Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamise ettepanekute osas. ELi asjade komisjon oli seisukohal, et EMU tuleviku küsimustes on oluline tagada hea koostöö kõigi 28 Euroopa Liidu liikmesriigi vahel.

Eelkõige tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kooskõlastamise ja järelevalve tugevdamisel ning tööturupoliitika küsimustes on tähtis kaasata kõiki liikmesriike ning vältida eriprotsesside loomist euroala raames.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on Euroopa majandus- ja rahaliidu arendamisel vaja arvestada kõikide ELi liikmesriikidega ning vältida killustatust euroala siseselt. „Toetame Euroopa Liidu ühtsuse, arenguvõimelisuse ja konkurentsivõime parandamist ja liidu toimimise tõhusamaks muutmist. Eestile on tähtis tugevdada nelja põhivabadust – kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumist,“ ütles Palling ning lisas, et majandus- ja rahaliidu küsimustes ühtivad paljud Eesti seisukohad ka Ühendkuningriigi ELi reformiettepanekutega.

Pärast viie presidendi aruannet esitas Euroopa Komisjon 21. oktoobril EMU arendamise ettepanekud. Meetmete pakett sisaldab Euroopa poolaasta läbivaatamist, sealhulgas süvendatud demokraatlikku dialoogi ja veelgi paremat majandusjuhtimist. EMU arendamises on põhjalikult kajastatud tööhõive ja sotsiaalsed aspektid.

Riiklike konkurentsivõimeasutuste loomise ettepaneku osas oli ELi asjade komisjon kahtleval seisukohal. „Eraldi konkurentsivõimeasutuse loomine tooks kaasa halduskulu ja dubleerimist, see pigem pikendaks reformiotsuste langemist,“ ütles Palling.

Samuti tehti ettepanek luua nõuandev Euroopa Eelarvenõukogu ning peeti vajalikuks euroala ühtsemat esindatust Rahvusvahelise Valuutafondi juures.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside