Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmete ja Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi kohtumisel oldi üksmeelel, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on vaja rohkem solidaarsust ja vastastikust usaldust.

Timmermans pidas oluliseks rahvusparlamentide paremat kaasatust Euroopa tasandil ning nende omavahelise koostöö tõhustamist. Tema hinnangul tuleb seejuures arvestada 28 liikmesriigi kultuuriliste erinevustega.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling tõstatas kohtumisel küsimuse migratsioonist ja julgeolekust. „Viimastel aastatel on immigratsioon ja illegaalide arv Euroopas kasvanud, samas soovime tuua riiki kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste ning soodustada inimeste vaba liikumist EL-is. Migratsiooniprobleemide lahendamine ja julgeoleku tagamine on Euroopale suur väljakutse,“ ütles Palling.

Timmermansi sõnul on maikuuks valmimas Euroopa julgeolekustrateegia uus versioon, mis käsitleb üle-euroopalisi toetusmeetmeid julgeoleku tagamiseks. Selle koostamisel pidas ta tähtsaks liikmesriikide panust.

Kohtumisel tekkis diskussioon ka erakondade rahastamise teemal. Osalejad nõustusid, et liikmesriikide parteide ja MTÜde rahastamine peaks olema veelgi läbipaistvam, et vältida võimalikku rahastamist kolmandate riikide, eeskätt Venemaa poolt.

Kohtumisel osalesid Euroopa Liidu asjade komisjoni ning välis-, majandus- ja põhiseaduskomisjoni liikmed.

Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi vastutusalasse kuuluvad Euroopa seadusandluse, institutsioonidevaheliste suhete ja põhiõiguste harta valdkonnad.

Fotod kohtumiselt

Riigikogu pressiteenistus

Kati Varblane

631 6353, 51 69152
[email protected]
Tagasiside