Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon andis tänasel istungil heakskiidu Eesti seisukohtadele, mis puudutavad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid reguleerivaid lepinguid.

Komisjoni esimees Mailis Reps sõnas, et Ühendkuningriigi otsus euroliidust lahkuda on kahetsusväärne ja see teeb paljude eestlaste elu keerulisemaks. „Kuid püüame ka enda komisjoni poolt teha kõik, et muudatused toimuksid võimalikult sujuvalt. Leping on igal juhul parem, kui see, et brittide lahkumine oleks olnud lepinguta,“ ütles Reps.

ELAKi esimees lisas, et aasta lõpu kiiretel hetkedel tehtavad lepped kannavad paraku kiirustamise märke. „Seoses vaba liikumise lõppemisega alates jaanuarist muutub liikumine Ühendkuningriiki keerulisemaks neile, kes soovivad sinna jääda kauemaks kui kuus kuud. Teame, et paljusid noori huvitab jätkuvalt õppimine Ühendkuningriigis ja nad ootavad pingsalt uudiseid selles vallas. Paraku ei leia me otsuseid näiteks Erasmuse programmide edasise saatuse lahendamise osas ja tudengid peavad alates 1. jaanuarist 2021 UKsse õppima minekuks taotlema tudengiviisa ning toimuma hakkab nn õpiränne. Aga me töötame selle nimel, et head lahendused tuleksid esimesel võimalusel, kasvõi mõne alternatiivse süsteemina,“ rääkis Reps.

ELi ja Ühendkuningriigi vaheline reisimine on algavast aastast jätkuvalt viisavaba, seda 90 päeva 180-päevase perioodi jooksul.

Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut märkis et Eestile on oluline lähedaste suhete ja koostöö säilitamine Ühendkuningriigiga. „Eesti peab tähtsaks vaba, avatud ja sujuvat kaubavahetust Ühendkuningriigiga ja äsja kokkulepitust tooksin olulise otsusena esile tolli nulltariifid omavahelisele kaubavahetusele,“ ütles ta.

Eesti põhihuvideks on otsuse seletuskirja kohaselt ka vastastikuse turule juurdepääsu ja võrdsete konkurentsitingimuste tagamine, samuti digikaubanduse, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete koostöö, kapitali ja investeeringute liikumine, andmevahetuse, transpordiühenduste, sotsiaalkaitse, sise- ja justiitskoostöö jätkumine.

Euroopa Komisjon pidas liikmesriikide nimel Ühendkuningriigiga läbirääkimisi uue partnerlusleppe sõlmimiseks, mis päädisid eelmisel neljapäeval kaubandus- ja koostöölepingu, salastatud teabe kaitse lepingu ning tuumaenergia ohutu ja rahumeelse kasutamise koostöölepingu kokkuleppimisega pealäbirääkijate tasemel.

Selleks, et nimetatud lepingud saaksid algavast aastast jõustuda, on otsuse eelnõud esitatud liikmesriikidele kiireloomuliseks heakskiitmiseks tänase päeva jooksul. Lepingute allakirjutamine ja sõlmimine on kavas homme. Et lepingu osapooltel jääks võimalus lepingu sisuga tutvuda, sätestatakse otsuse eelnõus lepingu ajutine kohaldamine alates jaanuarist.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside