Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas toetada digitaalse juhiloa kasutusele võtmist üle Euroopa Liidu ning liiklusrikkumiste uurimise lihtsustamist. Digitaalset juhiluba saab plaani järgi tulevikus esitada näiteks nutitelefoni kaudu kõigis liikmesriikides.

Komisjonis toetust leidnud algatuste laiem eesmärk on vähendada liiklusõnnetusi. Liiklusohutuse parandamiseks saavad liikmesriigid ettepaneku järgi edaspidi automaatselt fikseeritud liiklusrikkumiste kohta hõlpsamini infot vahetada ja rikkumisi uurida.

Komisjoni esimees Liisa Pakosta ütles, et liiklusohutuse parandamiseks on ühtsemad reeglid üle Euroopa Liidu vajalikud, ent sellega ei tohi üle pingutada ja see ei tohi häid asju elus piirata. „Eesti 16-aastane on olnud 30 aastat juba hea liikleja ja seega on igati põhjendatud, et teisedki liikmesriigid noori rohkem usaldaksid. Komisjon toetas valitsuse seisukohta, et Euroopa Liit tunnustaks piiratud autojuhtimisõigust juba alates 16. eluaastast,“ lausus ta.

„Liiklusohutust aitab parandada see, et kui kellelgi on purjuspäi sõitmise eest näiteks Saksamaal juhtimisõigus ära võetud, ei saa ta ka Eestis autot juhtida. Meie kõigi elu ja tervise huvides on igati mõistlik, et kui keegi on joobnuna rooli istunud või kihutanud ja raske liiklusõnnetuse põhjustanud, siis võibki see talle tähendada üleeuroopalist juhtimiskeeldu,“ ütles Pakosta.

Komisjoni aseesimees Maria Jufereva-Skuratovski märkis, et kuivõrd maapiirkondades võib bussiliiklus olla hõre ning ühistranspordiga mõistlikul ajal kooli, trenni või koju saamine keeruline, siis on igati oodatud algatusega loodav võimalus, et alla 21-aastased B1-kategooria juhtimisõigusega noored saavad õiguse sõita kuni 2500-kilogrammise B-kategooria sõidukiga ehk näiteks mopeedautoga, millega ei saa sõita kiiremini kui 45 km/h.

Eesti teeb läbirääkimistel ettepaneku, et B-kategooria mootorsõidukit võib kõikjal Euroopa Liidus juhtida alates 16. eluaastast, kui noore kõrval on saatja. Euroopa Liidu algatuses on selleks vanusepiiriks pakutud 17 aastat. Algatuse järgi peab alaealise juhi saatja olema tema seaduslik esindaja või tolle kirjaliku nõusolekuga isik, saatjal peab olema vähemalt nelja-aastane juhtimiskogemus ning ta ei tohi olla joobes.

Eesti toetab A- ja B-kategooriate juhilubade halduskehtivuse tõstmist 15 aastale. Samuti toetame muudatust, mille järgi on automaatkäigukastiga sõiduki juhil tulevikus lihtsam üle minna manuaalkäigukastile.

Komisjon otsustas kooskõlas majanduskomisjoni arvamusega kinnitada valitsuse esitatud seisukohad Euroopa Liidu teeohutuse paketi kohta. Sellega andis komisjon valitsusele õiguse Euroopas peetavates aruteludes kinnitatud seisukohtadest lähtuda. Uute direktiivide ja muudatuste üle käivad arutelud EL töörühmades. Liikmesriigid hakkavad muudatusi oma seadusandlusesse sisse viima pärast seda, kui Euroopa Parlament on eelnõud heaks kiitnud.

Istungil tutvustas direktiive, kavandatavaid muudatusi ja valitsuse esitatud seisukohti ning vastas komisjoniliikmete küsimustele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist Mait Klein.

Lisainfo: 
Liisa Pakosta tel +372 502 6191

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside