Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon sai tänasel istungil ülevaate valitsuse seisukohtadest Euroopa Liidu uue metsastrateegia kohta aastani 2030 ja otsustas kooskõlas keskkonnakomisjoni arvamusega seisukohti toetada, koos ühe muudatusega.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas lausus, et metsanduse teema on ülioluline ning komisjoni teatis metsastrateegia kohta väga sisukas dokument, kus on palju küsimusi, milles tuleb leida tasakaal. „Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas pärast seisukohtade kuulamist ja arutelu valitsuse seisukohti toetada, muutes neist esimest nii, et strateegias kirjeldatud kliima ja elurikkuse eesmärgid kaalukamalt kõlama jääksid,“ lausus Kallas.

Komisjoni aseesimehe Riina Sikkuti sõnul on liigirikkuse tagamiseks vaja metsanduses muutust ja Eesti praegust lähenemist metsandusele ei saa mahutada strateegia raamidesse. „Euroopa Komisjoni rohepöörde paketi aluseeldus on heaolu kasvu toomine kogu Euroopale. See tähendab täiendavaid töökohti, innovatsiooni ja majanduskasvu, aga väiksemat keskkonnajalajälge. Eestil on konkurentsieelis riikide ees, kus metsa pole, kuna meil on hea instrument kasvuhoonegaaside sidumiseks juba olemas,“ rõhutas Sikkut. „Metsavaeste riikide mure heite vähendamisel on palju tõsisem – nad peavad alles hakkama tegelema suuremas mahus metsa istutamisega.“

Euroopa Liidu uue metsastrateegia aastani 2030 eesmärk on tagada terved ja vastupanuvõimelised metsad, mis suurendavad elurikkust, panustavad kliimaeesmärkide saavutamisse, parandavad inimeste toimetulekut ning toetavad ring- ja biomajandust.

Istungil kinnitati, et Euroopa Liidu metsastrateegia on kooskõlas EL elurikkuse strateegiaga. Strateegiale lisatud tegevuskava järgi tuleb ELis 2030. aastaks istutada vähemalt kolm miljardit uut puud. Eesti seisukohtades tuuakse välja, et metsastamise ja puude istutamise meetmeid tuleks rakendada ennekõike kahjustatud maadel, näiteks tööstus- või kaevandusaladel. Rääkides väheväärtusliku puidu kasutamisest energeetikas märgitakse Eesti seisukohtades, et see peab toimuma vastavalt biomassi säästlikkuse kriteeriumidele. Veel rõhutatakse Eesti seisukohtades subsidiaarsuse olulisust, et iga riik saaks oma riigis metsandust arendada kohalikku olukorda arvestades. Seejuures märgiti istungil, et Eesti metsanduse arengukava uus versioon on valmimas sel kuul.

Istungil osalesid Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre ja nõunik Rauno Reinberg.

Euroopa Liidu nõukogu järeldused metsastrateegia teatise kohta on kavas vastu võtta esmaspäeval toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil. Strateegia alusel hakatakse koostama eelnõusid, mis jõuavad omakorda arutamiseks Riigikogu ette.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside