Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon toetas reedel valitsuse seisukohti Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta rändesurve leevendamiseks ning Itaalia, Kreeka ja Ungari abistamiseks 120 000 põgeniku ümberpaigutamisega.

Eesti peab tähtsaks tegeleda rändesurve probleemide algpõhjustega. Selleks on vaja jätkata jõupingutusi Süürias, Liibüas ja teistes kriisikolletes rahu tagamiseks, ELi välispiiride tugevdamiseks ja vajadusel põgenike turvaliste tsoonide loomiseks põgenike kodudele võimalikult lähedal. Eesti toetab usaldusfondi loomist kriisi algpõhjustega tegelemiseks ning stabiilsuse tugevdamiseks ja rändehalduse parandamiseks Aafrikas.

„Jordaanias pagulaslaagris põgenikega suheldes saime kinnitust, et Euroopasse tulek on nende viimane sundvalik ellujäämiseks. Euroopa Liidu riigid peaksid panustama majanduse arengusse kriisikolletes ja avama piire kaubandusele, et toetada kohaliku elu võimalikkust ja arengut,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling.

Eesti on valmis kriisiolukorras vastu võtma täiendavaid pagulasi, arvestades Eesti riigi võimekust, rahvastiku ja majanduse osakaalu Euroopa Liidus ja pagulaste soovi Eestisse ümber paikneda. Eelistame vabatahtlikkuse põhimõttel toimivat vastastikust abistamist.

„Nagu veendusime Jordaanias põgenikelaagri külastusel, tuleb tõelisi abivajajaid kriisikolletes aidata kohapealsetes regioonides ja pagulaslaagrites. Kindlasti peab säilima ELi liikmesriikide vabatahtlikkus sõjapõgenike aitamisel,“ ütles ELi asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison.

Eesti toetab ka ELi liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivtöö juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) ja Varjupaiga Tugiameti (EASO) võimekuse tõstmist ning jätkab osalemist Frontexi missioonidel. Eesti toetab sõjalisi operatsioone ja koostööd kolmandate riikidega, et tõkestada inimsmugeldajate tegevust. Samuti toetame vastuvõtukeskuste käivitamist surve all olevates liikmesriikides ja kaitset mittevajavate inimeste tagasisaamise tõhustamist.

Eesti seisukohti 14. septembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralisel istungil esindab siseminister Hanno Pevkur.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside