Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtumisel Euroopa Komisjoni voliniku Věra Jourovága räägiti Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamisest ning soolisest võrdõiguslikkusest.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut tutvustas komisjoni tööd ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarseid sündmusi. Volinik Jourová, kelle vastutusalas on õigusküsimused, tarbijakaitse ja sooline võrdõiguslikkus, andis ülevaate komisjoni prioriteetidest.

Volinik selgitas, et loodava Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ülesanne on Euroopa Liidu finantshuvide vastu suunatud kuritegude ja ulatuslike piiriüleste käibemaksupettuste kohtueelse kriminaalmenetluse juhtimine ja süüdistuse esindamine liikmesriigi kohtus.

Põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas palus volinikul selgitada prokuratuuri tööpõhimõtteid ja uuris, kas selle asutamisest on huvitatud kõik liikmesriigid. Volinik vastas, et prokuratuur luuakse tõhustatud koostöö raames.

Hetkel on 17 riiki teavitanud oma soovist asutada EPPO tõhustatud koostöö raames. Siiski võib eeldada, et osalevate riikide arv suureneb. Eesti ei ole hetkel oma osalemist tõhustatud koostöös otsustanud, kuid loodab kujundada lõplikku positsiooni lähiajal. EPPO asutamine toimub eelduslikult Eesti eesistumise ajal.

Aas kinnitas Eesti toetust EPPO-le ja märkis, et Eesti jaoks on alati olnud oluline ka tõhustatud koostööga liituvate liikmesriikide arv, sest EPPO loomisel on mõtet ainult juhul, kui selles osaleb võimalikult suur arv liikmesriike.

Vastates Marianne Mikko küsimusele kõneles volinik Euroopa Liidu liikmesriikide kogemustest soolise võrdõiguslikkuse tagamisel ning palgalõhe vähendamisel meeste ja naiste vahel.

Samuti räägiti Euroopa karistusregistrite infosüsteemi laiendamisest kolmandate riikide kodanike teabe vahetamisele. Eesti toetab tsentraalset karistusandmete vahetamise süsteemi loomist, mis hõlmaks võimalikult palju ja täpseid andmeid, sh sõrmejäljeandmed.

Kohtumisel osalesid ELAKi esimees Toomas Vitsut, komisjoni liikmed Liisa Oviir, Marianne Mikko, Andrei Novikov, Tiit Terik, Urve Tiidus õiguskomisjonist ja Arto Aas põhiseaduskomisjonist.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside