Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon kuulas oma istungil ära tööandjate ja teiste asjaomaste organisatsioonide arvamuse Euroopa Komisjoni algatatud lähetatud töötajate direktiivi kavandatavate muudatuste kohta.

Komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul peavad liikmesriigid lähetatud töötajate jõustamisdirektiivi üle võtma alles tänavu juuniks „Seega puudub meil täna praktika, milles oleme eelnevalt kokku leppinud,“ ütles Palling. „Võime ette kujutada, et kõikidel võrdset tööd tegevatel töötajatel on Euroopa Liidus võrdne palk, aga ühisturul konkureerime teenustega, mille hinna üks komponent on tööjõud.“

Pallingu sõnul on Eestil täna mõistlik olla Euroopa Komisjoni kavandatavatele muudatustele selgesõnaliselt vastu või taotleda direktiivi eelnõusse kompromissettepanekute sisseviimist.

Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ütles, et tööandjad ei toeta direktiiviga kavandatavate muudatuste vastuvõtmist, sest nendega piiratakse, mitte ei suurendata teenuste vaba liikumist. Ta nägi vastuolu selles, et kuigi räägitakse lähetatud töötajate kaitsest, siis tegelikult püütakse kaitsta kohalikku tööturgu. Ka Tamsar lisas, et kaaluda tasub valitsuse viie kompromissettepaneku esitamist Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõusse.

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees Raivo Rand tõi välja, et Euroopa Komisjoni kavandatavad muudatused lähetatud töötajate direktiivis süvendavad lõhet uute ja vanade liikmesriikide vahel. „Toodete ekspordiga kaasneb teenuste eksport ja kui igal pool hakkaksid kehtima samad reeglid, pärsib see uute liikmesriikide sisenemist ühisturule,“ ütles ta.

Teenusmajanduse Koja tegevjuhi Evelyn Sepa sõnul peaks Eesti toetama ettevõtlusinitsiatiivi kasvu nii Eestis kui Euroopas ja seeläbi Euroopa Liidu ühtse siseturu tegelikku integratsiooni. Kõnealuse direktiivi ja selle muutmise mõjud on tema sõnul pigem protektsionistlikud ja sissepoole pööratud, millest ei võida ei Euroopa ega ka Eesti inimesed. „Eesti jaoks on oluline mõista administratiivse sekkumise perspektiivitust ja soodustada koostööd ja kvaliteedil põhinevat konkurentsi igal tasandil,“ ütles Sepp.

Kaubandus-Tööstuskoja jurist Katre Rugo juhtis tähelepanu asjaolule, et Eesti kui peamiselt lähetajariik pigem kannatab direktiivi muudatustega. Tema sõnul toetab koda põhjendatud arvamuse esitamist, sest praegusel kujul kahjustavad direktiivi muudatused Eesti ettevõtete konkurentsivõimet Euroopa Liidus.

Ametühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ütles, et kuni Euroopas ei ole veel terviklikku tööõigust, siis peab lubama liikmesriikidel korraldada oma tööturgu ise.

Riigikogu sotsiaalkomisjon ja majanduskomisjon arutasid teemat oma eilsetel istungitel ja pidasid põhjendatuks ELAKi ettepanekut. ELAK esitas 20. aprillil Riigikogule otsuse eelnõu (225 OE), mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Euroopa Komisjoni poolt märtsis esitatud lähetatud töötajate direktiivi ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. ELAK kujundab oma arvamuse reedesel istungil. Riigikogus on eelnõu menetlus kavandatud 10. maiks.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside