Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) toetas tänasel istungil Euroopa Komisjoni initsiatiivi töötada välja lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega. Initsiatiiv puudutab lapsehoiuteenuseid, pikaajalise hoolduse teenuseid, paindlikku töökorraldust, perekonnaga seotud puhkusevõimalusi ning töö ja pereelu ühitamist toetavaid meetmeid.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu hinnangul on Eesti perepoliitika prioriteedid sarnased Euroopa Liiduga. „Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on meil pikem rasedus- ja sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhkus ning üks heldemaid vanemahüvitise süsteeme. Samas on meil vaja suurendada lapsehoiukohtade kättesaadavust ning parandada töö ja pereelu ühitamise võimalusi eriti meestele,“ ütles Palling.

„Üks lahendus oleks näiteks tasustatud isapuhkuse kohustuslikuks tegemine – kui mees isapuhkust ei kasuta, siis läheb toetus kaduma. See oleks kahtlemata efektiivne meede isade rolli suurendamiseks pereelus ning lihtsustaks emade kiiremat naasemist tööturule,“ selgitas Palling ning lisas, et töö- ja pereelu ühitamise lihtsustamine aitab kaasa sündimuse suurenemisele.

Euroopa Komisjonil on plaanis esitada sel aastal töö ja pereelu ühitamist reguleeriv õigusloome pakett. Paketi osadeks on muudatused rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivis, vanemapuhkuse direktiivis ja osalist tööaega puudutavas direktiivis. Uue valdkonnana soovitakse reguleerida hooldajate puhkust.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside