Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) toetas valitsuse seisukohti Euroopa Liidu sinise kaardi direktiivi täiustamisel, mis muudavad paindlikumaks kõrgelt kvalifitseeritud töötajate sisenemise ja töötamise Euroopa Liidus.

ELAKi esimehe Kalle Pallingu sõnul on eesmärk parandada Euroopa Liidu võimet ligi meelitada kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu kolmandatest riikidest ning ka suurendada selliste töötajate Euroopa-sisest liikuvust. Pallingu sõnul muudab sinine kaart paindlikumaks liikmesriikide vahelise tööjõu liikumise ja lihtsustab Euroopa Liidu siseselt lühiajalist töötamist. Näiteks kui ühes liikmesriigis on töötajale sinine kaart antud, saab ta minna teise liikmesriiki tööle ilma täiendavate dokumentide esitamiseta.

Eesti toetab ka ettepanekut vähendada Euroopa Liidu sinise kaardi taotlejale esitatavat töötasu määra nõuet ning eraldi palgakünnise kehtestamist nende isikute töötasule, kes on lõpetanud ülikooli viimase kolme aasta jooksul,  kuid mitte madalamale võrreldes Eestis kehtestatud määraga.

Komisjonile selgitati, et olulisemad muudatused võrreldes kehtiva õigusega puudutavad töötasu määra miinimumi langetamist 1,0 tasemele riigi keskmisest palgast, eelnevat töötamise aega, liikmesriikide vahelist liikumist ning direktiivi kohaldamisala.

Direktiiv võimaldab kõrgema tasemega kutseoskustega töötajal saada pikaajalise elaniku elamisluba, kui ta on samas liikmesriigis elanud kolm järjestikust aastat. Samuti lubab direktiiv sinise kaardiga välismaalasel erinevates liikmesriikides elatud aeg summeerida, kuid tingimuseks on, et vastavas liikmesriigis oleks elatud pidevalt kaks aastat.

Samas avaldati komisjonis arvamust, et liikmesriikidele peab jääma õigus otsustada, kui palju tööd otsivaid kolmandate riikide kodanikke oma territooriumile lubada ning keelduda sel alusel elamisloa andmisest.

Komisjonile selgitati, et Euroopa Liidu õigussüsteem liikmesriikides on erinev, kõigile sobivat lahendust ei õnnestu ilmselt leida. Seetõttu toetab Eesti seisukohta, et liikmesriigid saaksid oma majanduse elavdamiseks rakendada riigisiseseid skeeme. Eesti puhul näiteks start-up viisa andmist.

Siseministeeriumi esindaja tõi välja, et täna on sinise kaardi kasutamise võimalus olemas, kuid seda kasutatakse suhteliselt vähe. Eestis on praegu ligi 65 kehtivat sinist kaarti, kokku on viimastelt aastastel välja antud umbes 140 sinist kaarti.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside