Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liit soovib muuta kalapüüki ja kalalaevastikke energiatõhusamaks ja plaanib sellest tulenevalt väheneda kalalaevade süsinikuheidet.

Regionaalminister Madis Kallas sai ELAKilt kaasa toetuse Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite järgmise kohtumiseks, et kalalaevastikud vajavad üldiselt uuendamist kliimaeesmärkide täitmiseks ja selleks on vaja muuta tänast kalandusfondi rahastamise korda, lisaks on Eesti hinnangul vaja ka Euroopa Liidult täiendavat raha.

Energiaüleminekuks on tarvis muuta kalalaevade võimsuslagede piiranguid, sest uued alternatiivkütused ja -lahendused ei mahu seniste piirangute sisse. Tegelikkuses tähendab see, et väiksema CO2 heitega laevad on tulenevalt uutest energialahendustest vajalik ehitada suuremate ja võimsamatena nagu elektriautodki on akude tõttu raskemad ja vajavad seetõttu suuremat mootorit.  

ELAK täiendas seisukohti kahes asjas. ELAKi esimees Liisa-Ly Pakosta ütles, et kalapüügi piiramine kvootidega täidab kalavarude kaitse kõrval ka tegelikult kalalaevastiku tagasihoidlikuma heite eesmärke ja seetõttu tuleks asja mõistlikumalt lahendada.

„Riikides, kus kalapüügi kvoodid on juba olemas, ei peaks enam mootorite ja seetõttu ka laevade väljavahetamisega pealesunnitult tegelema“, lisas Pakosta ja selgitas, et  kui on kalapüügimahtudel piir peal, siis niikuinii ei anna mootor eelist – näiteks kui lubatakse 1000 tonni püüda, siis see mootori võimsus ei olegi enam keskkonnaeesmärkide saavutamiseks enam määrav.

ELAK lisas seisukohtadesse seega, et Eesti julgustab teisi riike, kus vähegi võimalik, minema üle kalakvootidele, sest siis saakski mootorivõimuse piiranguga tegelemise Euroopa Liidus päevakorrast maha võtta.

Teise küsimusena täiendas ELAK naiste suurema osaluse küsimust kalandussektoris. Komisjoni aseesimees Maria Jufereva-Skuratovski kinnitas, et naisi on liiga vähe kalandussektoris, ja naiste osakaalu soovitatakse tõsta. Ent mõte naistele uusi kajuteid juurde ehitada ei ole vajalik, pigem võiks eeskuju võtta Eesti ajateenistusest, kus naised ja mehed osalevad võrdselt ja elukondlikud lahendused on korraldatud mõistlikult ning hästi toimivalt.

Eesti on seisukohal, et kalalaevade tehnilised piirangud ei takista naiste osalemist ja laevu pole naiste pärast küll suuremaks ehitada.

Täiendav info:
Liisa Pakosta 5026191
Maria Jufereva-Skuratovski 53325999

Riigikogu pressiteenistus 
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside