Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Koosolekul oli olukorra põhjalik analüüs.

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel koosolekul arutati põllumajandustoodete üleliigse laovaruga seotud probleeme. Põhjaliku ülevaate kujunenud olukorrast ja läbirääkimiste käigust Euroopa Komisjoniga tegid põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja asekantsler Andres Oopkaup.

Tuiksoo märkis, et seniste läbirääkimiste käigus Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikuga on põllumajandusministeerium esitanud põhjendused ja argumendid suhkru impordi ja tarbimise kasvu kohta. Samuti on Euroopa Komisjonile esitatud taotlus, et tarbimise kasvu ei käsitletaks üleliigse laovaruna. Euroopa Komisjon on valmis kuulama ära meie kõik seisukohad ja lisamaterjalid üleliigse laovaru küsimuses. ”Asi läheb volinike kolleegiumile, kes teeb ettepaneku Euroopa Komisjonile küsimuse üle otsustamiseks,” märkis Tuiksoo. Esialgsetel andmetel koguneb kolleegium veebruari lõpus või märtsi algul. Euroopa Komisjon on väljendanud seisukohta, et otsuse tegemisel lähtutakse liikmesriikide võrdse kohtlemise printsiibist. Samuti on arvatud, et eratarbimise kasvu mittearvestamine üleliigse laovaru määramisel peab tuginema igakülgsele analüüsile ja olema kooskõlas kehtiva õigusliku alusega.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Rein Langi juhtimisel toimunud arutelu käigus analüüsiti põhjalikult tekkinud olukorra põhjusi ja tagajärgi. Lang rõhutas, et kujunenud olukorras on vajalik kolme ministeeriumi – põllumajandusministeeriumi, rahandusministeeriumi ja välisministeeriumi tihe koostöö. Tuiksoo kinnitas, et koostöö nimetatud ministeeriumide ja Eesti Brüsseli esinduse vahel toimib hästi.

Rein Lang tõstis komisjoni koosolekul üles küsimuse edasisest tegevusest võimalike sanktsioonide rakendamise korral. ”Analüüsides kujunenud olukorda ja selle tekkimise põhjusi on üleliigse laovaru puhul ebaselge terve rida õiguslikke aspekte, mille puhul on vaja toetada mõtet pöörduda vajadusel Euroopa Kohtu poole Luxembourgis,” rõhutas Lang.

Põllumajandusminister kinnitas Euroopa Liidu asjade komisjoni koosolekul, et antud hetkel on kogu tegevus suunatud üleliigse laovaru eest määratava trahvi vähendamisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside