Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE) täiskokku esimesele lugemisele 7. aprillil. Muudatusettepanekute tähtaeg eelnõule on 9. aprill.

„Oluline on rõhutada, et Eurole üleminekul ümardatakse riiklike toetuste summad inimestele kasulikus suunas. See tähendab, et inimestele makstavad toetused ümmardatakse suuremaks ja kohustused väiksemaks. Kroonid vahetatakse ümber Eesti Panga ametliku kursi järgi 1 euro võrdub 15, 6466 krooni. Meie soov on eelnõu aprillikuu jooksul vastu võtta,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas.
 
Eelnõu eesmärk on viia Eesti õigusraamistik kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et Eestil oleks võimalik eeldatavalt 2011. aasta 1. jaanuarist võtta kasutusele ühisraha euro. Eelnõu reguleerib Eesti krooni eurodeks vahetamist ja krooni käibelt kõrvaldamist, euro ja krooni paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud muudatused seadustes.
 
Eelnõus on lähtutud põhimõttest, et euro kasutuselevõtt kontorahas, majandusarvestuses ja lepingulistes suhetes toimub kohese järsu üleminekuna. Sularahakäibes kehtib alates eurole üleminekupäevast kahenädalane krooni ja euro paralleelkäibe periood, millal kroon ja euro on sularahas võrdväärsed maksevahendid. Eesti Pank vahetab tähtajatult kroone eurodeks keskkursiga ja teenustasuta. Vähendamaks survet hinnatõusule, on eelnõus ümardatud avalik-õiguslike tasude kroonisummad eurodesse reeglina allapoole ehk maksumaksjale soodsamas suunas, samas kui trahvimäärad, sunniraha ja keskkonnakahjud on ümmardatud ülespoole.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside