Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas täna ettepanekut, mille kohaselt lõpetatakse  „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmise” eelnõu (904 OE) esimene lugemine. Eelnõu pikendab uurimiskomisjoni 1. juulil lõppevaid volitusi selle aasta 15. novembrini. Eelnõu on Riigikogu ees esimesel lugemisel homme 30. mail.

Lõplikku seisukohta põhiseaduskomisjon Estonia sõjatehnika uurimiskomisjoni volituste pikendamise küsimuses täna ei võtnud ja tuleb selle juurde enne eelnõu teist lugemist.

Estonia sõjatehnikaveo uurimiskomisjoni esimees Margus Leivo tõi põhiseaduskomisjoni tänasel istungil välja kolm põhilist asjaolu, millega ta põhjendas vajadust komisjoni volitusi pikendada.

Esiteks ei võimalda parlamentaarse uurimiskomisjoni töö spetsiifikast tingitud suhteliselt aeglane töörütm ta sõnul 1. juuliks ära kuulata kõiki asjaga seotud isikuid, kellega komisjon on plaaninud kohtuda.

Teiseks on ta kinnitusel selgunud uusi sõjatehnika veoga seonduvaid asjaolusid. Rootsi ajakirjanduses esitatud väidete kohaselt kestis sõjatehnika vedu tunduvalt kauem, kui algselt väideti ja sellekohane leping kahe riigi vahel oli Leivo sõnul sõlmitud juba 30 kuud enne Estonia hukku. Leivo hinnangul tuleks ka neis asjaoludes saavutada selgus.

Kolmandaks soovib Riigikogu komisjon ära oodata õigusliku ekspertiisi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnalt nn hauarahu lepingu kohta, mis 1995 aastal sõlmiti Eesti, Soome ja Rootsi vahel ning millega Estonia huku koht võeti rahvusvahelise kaitse alla. Selle ekspertiisi põhjal soovib komisjon Leivo sõnul luua õigusliku selguse küsimuses, kas oleks võimalik saata tuukrid Estoniale ja välja selgitada, kas seal on sõjatehnikat või mitte, et saavutada selles küsimuses lõplik selgus. Ei Leivo ega ka istungil viibinud juhtiv riigiprokurör Margus Kurm, kes juhib ka Estonia küsimustega tegelevat valitsuse asjatundjate komisjoni, ei välistanud võimalust, et tuukrid võiksid minna Estoniale juba sellel suvel, kui õiguslik selgus selleks on olemas.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside