Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tutvus oma tänasel koosolekul ülevaatega erakondade 2012. aasta majandusaasta aruannetest. Ülevaates käsitleti erakondade netovara seisu, laenukohustusi, valmiskampaaniateks kulunud raha, maksevõimet, aga ka seda, kuivõrd erakonnad majandusaasta aruandes oma kulude sisu avalikkuse jaoks avavad. Komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul võib rahul olla sellega, et kõigi 4 parlamendierakonna netovara seis on positiivne. Samas otsustati erakonnale Eestimaa Rohelised suure negatiivse netovara seisu (-68 tuhat eurot) tõttu saata märgukiri, milles juhitakse erakonna juhtkonna tähelepanu sellises olukorras seadusest tuleneva hoolsuskohustuse rakendamise vajadusele. Eesti Reformierakonnale otsustati esitada järelepärimine erakonna poolt 2012. aastal tehtud annetuste ja toetuste kohta summas 173 tuhat eurot.

Pikemalt peatuti Madis Kübara esitatud avaldusel, kus ta palus komisjoni seisukohta, kas linnaametnike Karin Tammemägi ja Priit Kutseri fotodega plakatite näol Stroomi rannas ja Vene Eragümnaasiumil (Sõle 40) on tegemist erakonna või KOV valimistel kandideerivate isikute reklaamiga, mis on rahastatud Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse vahenditest. Antud küsimuse käsitlemisel väljendasid komisjoni liikmed seisukohta, et taolisel moel poliitilise reklaami tegemine on taunitav ning et selline tegevus on peamiselt poliitilise kultuuri küsimus. Komisjon koostab juriidiliselt põhjendatud vastuse avaldusele lähipäevil. Samuti otsustati pöörduda Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole ettepanekuga reguleerida seadusandluses poliitilise reklaami mõiste ja sisu.

Muudest küsimustest tulid tänasel koosolekul veel kõne alla erakondade reklaamikulude monitoorimise võimalused, Eesti Keskerakonna esitatud 2009. aasta valimisvõlgade aruanded ning kohalike omavalitsuste 2013. aasta valimiste teavitustööga seonduv.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside