Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) istung, kus vaadati üle võimalikud ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks erakondade rahastamise aruandlust puudutavas osas ning käsitleti erakondade rahastamise aruandlustes esinevaid puudujääke.

ERJK töötas välja 11 omapoolset ettepanekut erakonnaseaduse muutmiseks ning otsustas need esitada kaalumiseks nii Riigikogu põhiseaduskomisjonile kui justiitsministeeriumile soovitusega algatada erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Muudatusettepanekud puudutavad valmiskampaania aruannete esitamist, erakonnale laekunud rahaliste vahendite avalikustamist, kohustust kajastada valimiskulusid ja valimisvõlgu erakonna majandusaasta aruannetes muudest kuludest eristataval viisil, rahastamise kontrolli, valimisliite ja üksikkandidaate.
 
Tutvunud erakondade vastustega komisjoni poolsele järelepärimisele valimisvõlgade küsimuses tõdes ERJK, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Isamaa ja Res Publica Liit ning Eestimaa Rahvaliit on hetkeseisuga oma valimiskampaaniaga seotud võlad likvideerinud.
 
Seoses annetuste registrite puudumisega otsustas komisjon teha ettekirjutused Eestimaa Ühendatud Vasakparteile, Erakonnale Eestimaa Rohelised ning Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogule.
 
Komisjon käsitles ka ajakirjanduses vastukaja leidnud Eesti Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu reklaamikulude hüvitamist Riigikogu eelarve vahendite arvelt ning jõudis järeldusele, et antud juhtumi puhul on erakonnad saanud mitterahalisi annetusi erakonna reklaamikulude eest tasumise näol ja mis ei kajastu erakondade kolmanda kvartali annetuste aruandluses. Ka nimetatud erakondadele otsustas komisjoni teha ettekirjutused eesmärgiga viia rahastamist puudutav aruandlus kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega.
 
Kõik erakondadele saadetavad ettekirjutused sisaldavad hoiatust sunniraha rakendamiseks 640 euro ulatuses, kui ettekirjutuses märgitud puudusi ei täideta ERJK poolt seatud tähtajaks.
 
Päevakorras olid taas Leo Kunnase valimiskampaania aruandluses esinevad puudujäägid. Komisjon leidis, et Kunnas tasus küll viimases hoiatuses talle määratud sunniraha 320 eurot, kuid seaduses sätestatud ja ettekirjutuses viidatud puudjäägid on tänaseni likvideerimata, mistõttu ERJK otsustas saata Kunnasele järjekordse hoiatuse, mille täitmata jätmisel rakendub sunniraha nõue 960 euro ulatuses.
 
Komisjoni kokkuvõttega erakondade üldisest finantsseisust 2010. aasta majandusaruannete põhjal saab alates 9. novembrist tutvuda komisjoni kodulehel aadressil: https://www.riigikogu.ee/erjk
 
ERJK järgmine istung on kavandatud 18. jaanuarile 2012.  
 
 
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon
 
Tagasiside