Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) tänase koosoleku päevakorras olid erakonnaseaduse võimalikud muudatused erakondade rahastamise läbipaistvuse suurendamiseks, samuti erakondadele tehtud annetuste ja võlgnevustega seotud teemad, mille kohta komisjon oli teinud järelpärimisi nii erakondadele ja, Keskerakonna võlgnevuste osas, ka osaühingule Midfield.

Võimalike muudatustena erakonnaseaduses toetas komisjon põhimõtet, mille kohaselt tuleks sularahas tehtud annetuste ja liikmemaksude puhul, mis ületavad teatud piiri, deklareerida selle päritolu. Komisjonis oli võimaliku piirina kõne all tuhat või enam eurot ning ka samas mahus seotud annetused mingi perioodi jooksul. Ka toetas komisjon põhimõtet kehtestada erakondadele positiivse netovara nõue.

Komisjon käsitles ka Eesti Keskerakonna järelepärimist komisjonile keelatud annetuste kohta (füüsilisest isikust annetaja Jüri Luige asjus), ent leidis, et kuna selles asjas on käimas kohtulik uurimine, siis komisjon selles küsimuses seisukohta ei võta.

Samuti ei võtnud komisjon täna seisukohta Eesti Reformierakonna samasisulise taotluse suhtes, mis puudutab ajalehe Äripäev esitatud väiteid erakonna varjatud rahastamise kohta. Kuna erakonna väga põhjalik selgitav ülevaade selle kohta saabus alles eile (18.06.2012), otsustas komisjon selle küsimuse juurde tagasi tulla peale sellesse põhjalikumat süvenemist.

OÜ Midfieldi vastused komisjonile ei olnud komisjoni hinnangul veenvad ja komisjon kaalub muid menetlustoiminguid, mille juurde tullakse tagasi järgmisel koosolekul.

Komisjon käsitles ka parlamendis Riigikogu demokraatide ühendusena esindatud MTÜ Demokraadid võimalike annetuste deklareerimist, kuid asus seisukohale, et MTÜde kontroll ei kuulu komisjoni pädevusse ja tervitas MTÜ enda poolt sotsiaalmeedias tehtud avaldust MTÜ-le tehtud annetused vabatahtlikult avalikustada.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

 

Tagasiside