Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigieelarve kontrolli erikomisjon nõustus kontrollaruandes väljatoodud ettepanekutega ja pidas oluliseks, et Riigikontroll jätkuvalt tegeleb valmisoleku hindamisega.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul teeb komisjon Riigikontrollile tulevikuks kolm ettepanekut. „Riigikontroll peaks hindama sõjalise riigikaitse ülesannete täitmist, nii NATO-liikmelisuse kui riigi enda kaitsevõime aspektist. Teiseks oleks tarvis, et vastavad asutused viiksid ellu Riigikontrolli poolt riigisekretärile ja ministritele antud soovitusi ning kolmandaks oleks soov kohtuda poole aasta pärast uuesti, et saada teada, mida on soovituste alusel parandatud,“ loetles ta.

Riigikontroll soovitas riigisekretäril anda regulaarselt Vabariigi Valitsusele teavet valitsemisalade riigikaitselise võimekuse ja sellealaste puudujääkide kohta, leppida koostöös valitsemisaladega kokku asutuste esmaste varude moodustamise põhimõtted ja anda ministeeriumitele juhised, millist riigi kaitsetegevuse kavaga seotud infot võib jagada valitsemisala asutustele ja riigikaitse ülesannete täitmisega seotud isikutele.

Ministritele soovitas Riigikontroll seada ministeeriumi eelarves prioriteedid, et saaks kõrvaldada laiapindsete riigikatseülesannetega seotud võimelüngad, hinnata, kui palju riigikaitselisi ametikohti peaks valitsemisalas olema riigikaitseülesannete täitmiseks ja jagada riigikaitseülesannetega seotud asutustele ja isikutele võimalikult operatiivset infot.

Erikomisjoni aseesimees Maris Lauri ütles, et aruanne annab hea ülevaate selle kohta, kus on puudujäägid ja kas asjad liiguvad paremuse suunas. „Mulle tundub, et sellest auditist on kasu mitte ainult ministeeriumitele, vaid ka teistele valdkonda puudutavatele asutustele laiemalt. Olen nõus riigisekretäriga, et kõiki asju ei pea riigikantselei juhtima vaid ka ministeeriumid. Ei ole vaja tekitada tsentraalset juhtimist, see teeks süsteemi liiga jäigaks,“ lisas aseesimees.

Istungil tutvustas Riigikontrolli kontrolliaruannet „Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek“ Riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson. Arutelus osalesid riigisekretär Taimar Peterkop, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori, siseminister Lauri Läänemets, Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler Viola Murd, Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja Riigikontrolli audiitor Henry Sinivee.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside