Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma saatis kirja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee presidendile René van der Linden’ile, milles Ergma lükkas veel kord ümber van der Linden’i poolt 19. septembril Eesti visiidi ajal esitatud väited, kuna need on äratanud Ergma sõnul laialdast tähelepanu ja sunnivad vastama.

„Niihästi Eesti avalikkuses kui ka rahvusvaheliselt on Teie hiljutised korduvad eksitavad avaldused põhjustanud segadust ja hämmingut. Tõepoolest, need valed väited ei puuduta mitte ainult Eestit, vaid diskrediteerivad Euroopa Nõukogu Parlamentaarset Assambleed ja seavad kahtluse alla tema kõrge esindaja usaldusväärsuse. Siit ka meie palve: loobuge edasisest valeinformatsiooni levitamiseset Eesti kohta,” kirjutas Ergma.

Ergma osutab oma kirjas konkreetsetele valedele, mis puudutavad mittekodanike hääletamisõigust kohalikel valimistel ja alaealiste õigust taotleda Eesti kodakondsust.

„Te väitsite korduvalt eksitavalt, et mittekodanikel Eestis ei ole võimalik siinsetel kohalikel valimistel hääletada. See väide on vale. Meie põhiseadus, mis võeti vastu rahvahääletusel aastal 1992, ei seo hääletamisõigust kohalikel valimistel kodakondsusega, vaid üksnes püsivalt elamisega Eestis. Vastavalt meie kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele on hääletamisõigus välismaalasel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kellel on püsiv elukoht vastavas vallas või linnas ning kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel,” osutas Ergma oma kirjas.

Riigikogu esimehe kinnitusel on ekslik ka van der Linden’i väide, et Eestis sündinud kodakondsuseta isikute lastel ei ole tagatud õigus Eesti kodakondsusele.

„Seegi väide on vale. Alla 15-aastane Eestis sündinud isik saab Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras, kui tema vanemad seda taotlevad. Sel juhul ei kaasne kodakondsuse saamisele loomulikult ka mingeid eksameid ega lisaklausleid,” kirjutas Ergma.  

Osutades, et neile eksimustele juhiti van der Linden’i tähelepanu  juba Tallinnas, avaldas Ergma ka oma imestust, miks van der Linden ei kasutanud kohe võimalust oma valeväidete korrigeerimiseks.

Riigikogu esimehe kirjale on täiendavaks informeerimiseks lisatud väljavõtted Eesti kodakondsuse seadusest ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest, mis kinnitavad täiendavalt van der Linden’i väidete ekslikkust.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside