Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastutustundliku rahandus- ja eelarvepoliitika järgimine EL liikmesriikides ning antud lubadustest ja võetud kohustustest kinnipidamine ELis kehtivate vastavate kriteeriumite täitmisel olid märksõnad, millele Riigikogu esimees Ene Ergma keskendus oma ettekandes Poolas Krynicas täna lõppenud rahvusvahelisel majandusfoorumil.

„1997. aastal vastu võetud Euroopa Stabilisatsiooni ja Kasvupaktiga lepiti kokku liikmesriikide eelarvepoliitika koordineerimises, sätestati kohustused, aga ka sanktsioonid nende mittetäitmisel. 2005. aastal neid muudeti, kuna peeti liiga rangeteks. Miks? Sellega nõrgestati tuntavalt riikide vastupanuvõimet finants- ja majanduskriisile, mis saabus vaid 2-3 aastat hiljem,“ märkis Ergma plenaaristungil, mis käsitles võimalust ja vajadust luua nn Euroopa Liidu valitsus. Riigikogu esimehe sõnul peab liikmesmaadel olema enam tahet ja vastutust võetud kohustustest kinni pidamisel. “ Euroopa Liidul on aga piisavalt institutsioone, mis saaksid riike tõsiselt mõjutada, vajadusel ka sanktsioone rakendada. Uute institutsioonide loomisel ei ole praegu vajadust ega mõtet. Pigem võib see süvendada võõrandumist Euroopa Liidu ja tema kodanike vahel.“
 
Arutelul , mis käsitles teadusuuringuid ja nende kommertsialiseerimist tõstatas Ergma küsimuse ELi ühtse ja integreeritud teadusruumi loomisest, mis tekitaks uut sünergiat ja aitaks kaasa ELi konkurentsivõime kasvuks tänapäevases maailmas.
Foorumi raames toimunud kohtumisel Boris Tarasjuki, praeguse Ukraina parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoni esimehe ja endise välisministriga puudutati eeskätt Ukraina sisepoliitilist olukorda ja riigi perspektiive ELiga lõimumisel. Ergma väljendas muret halvenenud olukorra üle inimõiguste ja demokraatlike põhiväärtuste vallas Ukrainas, meedia ja opositsiooni survestamise ning endiste kõrgemate riigiametnike ning poliitikute, sealhulgas varasema peaministri Julia Tõmošenko üle käivate kohtuprotsesside üle. Ukraina opositsiooni üks liidreid Tarasjuk oli kriitiline Ukraina praeguste võimude tegevuse suhtes, kinnitas aga samas oma selget toetust Ukraina ja ELi vahelise kõikehõlmava vabakaubanduslepingu läbirääkimiste kiireks lõpetamiseks ja allakirjutamiseks.
 
Riigikogu esimees osales ka foorumi põhiürituste kõrval toimunud Euroopa noorte liidrite majandusfoorumil, kus peatuti Kesk- ja Ida Euroopas viimase 20 aasta jooksul toimunud muudatustel ja saavutustel. Ergma julgustas noorte auditooriumi panustama värske energiaga aktiivselt Euroopa arengusse: „Teie olete need, kes peavad võtma vastutuse Euroopa tuleviku üle. Tegutsege kohe praegu, kasutage oma noorust ja värskeid mõtteid!“
 
Krynica majandusfoorum on suurimaid ja esinduslikumaid Kesk- ja Ida-Euroopas korraldatavate analoogsete ettevõtmiste hulgas, mida mitteametlikult kutsutakse ka Ida-Davosiks. Sellel osalevad nii praegused kui ka endised riigipead, parlamentide liidrid, valitsusjuhid, ministrid, samuti tuntud mõttekojalised ja analüütikud. Seekordne foorum oli järjekorras 21.
 
Pildid samalt ürituselt> http://www.forum-ekonomiczne.pl/galleries/show/lang/pl/id/121/page/1843

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside