Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna maailma riikide parlamendijuhtide 3. konverentsil Genfis ettekandega parlamentide rollist avalikkusega suhtlemisel. 

Ergma rõhutas, et parlament on demokraatia tagamise keskne institutsioon. Ta märkis, et valitsuste ja parlamentide ees seisavad käesoleval momendil mitmed väljakutsed. Ergma nimetas nii ülemaailmset majanduskriisi kui ka globaliseerumist. Nendele väljakutsetele saab vastata ainult avalikkuse täieliku kaasamise, heade valitsemistavade järgimise ja kõigi poliitiliste jõudude vastutustundega, selgitas Ergma.
 
Riigikogu esimees meenutas eelmisel kuul toimunud Euroopa riikide parlamentide esimeeste konverentsi, kus rõhutati parlamendi opositsiooni tähtsust demokraatlikes riikides. Ergma rõhutas, et nii opositsioonil kui ka võimuparteidel on ühine vastutus ühiskonna ja kodanike ees.
 
Ergma märkis: „Vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale pole Eesti inimeste usk parlamenti vähenenud, pigem vastupidi: see on aasta jooksul tõusnud 7% protsendipunkti võrra ning saavutanud 2008. aasta taseme. Eurobaromeeter 2009 andmetel usaldas Riigikogu 38% elanikkonnast. Võrdlusena olgu öeldud, et 27 Euroopa Liidu riigi keskmine näitaja oli 30%.“ 
 
Ergma tunnistas, et viimasel kahel aastal on finantsstabiilsuse tagamiseks Eestis tehtud tõsised ja valusaid kärpeid, mis ulatusid kuni 10%ni SKTst. „Peamine oli hoida riigivõlg ja eelarve defitsiit kontrolli all. Kriisi ajal ei saa olla puutumatuid ega nn pühasid lehmi. Ka Riigikogu ei olnud erand, parlamendi eelarve polnud immuunne kärbete suhtes, nt parlamendi majanduskulusid vähendati 30% võrra,“ selgitas Ergma.
 
Riigikogu esimees ütles, et sotsiaalse meedia võimaluste rakendamine riigi funktsioonide täitmisel ja demokraatliku diskussiooni loojana on võitmas järjest suuremat tähelepanu. „Tehnoloogia poolt mõjutatud ühiskonnas on erinevad riigid keskendunud osalusdemokraatia ideaale taaselustavate tehnoloogiliste rakenduste analüüsile ja loomisele. Internet on uue ajastu täpseim sümbol. Ta ei vali, vaid on demokraatlik, andes väljendusvabaduse mistahes ideele või tahtele,“ toonitas Ergma.
 
Ta meenutas, et Eesti saavutas oma taasiseseisvuse ligi 20 aasta tagasi, umbes samal ajal algas ka Eesti internetiseerumine. Internet on andnud poliitikutele kanali ja võimaluse edastada otse ja vahendamata informatsiooni. Tänu sellele on kodanikele antud võimalus osaleda otsuse kujundamise protsessi erinevates staadiumites, võimaldades mõjutada selle tulemust. 
 
Ergma selgitas, et avalikkuse osalemine ja kaasatus on muutunud tänu uutele võimalustele palju kiiremaks ja laiemaks. Riigikogu esimees juhtis tähelepanu, et vaatamata infoühiskonna senisele kiirele arengule ei saa parlamendid jääda nautima tänast edu ja seista nendes arengutes kõrvalvaatajana. „Meil tuleb selle tohutu kiirusega areneva valdkonnaga pidevalt tegeleda. Parlamentidel ei ole palju valikuid, tuleb minna sinna, kus on avalikkus ja toimub debatt. Kohalolek on oluline nii avalikkusele kui ka organisatsioonile endale,“ rõhutas Ergma.
 
Ene Ergma külastas veel Genfi lähedal asuvat Euroopa tuuma-uuringute keskust (CERN), mille töös osalevad ka Eesti teadlased.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside