Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Eestis vastukülaskäigul viibiva Ukraina parlamendi – Verhovna Rada delegatsiooniga. Kohtumise peamiseks teemaks oli Ukraina Euroopa Liidu suunaline tegevus ja koostöö. Külalised kinnitasid, et Ukraina eesmärk on integreerumine Euroopa Liiduga, mille nimel on alustatud ulatuslike reformide elluviimist ja seadusandluse ühtlustamist Euroopa Liidu õigusega. Ergma sõnas, et Euroopa Liidu näol on tegemist Ukraina jaoks ka majanduslikult suure turuga, mistõttu ta soovitas ukrainlastel väga aktiivselt Euroopa Liidu suunal tööd teha. Riigikogu esimees toonitas Ukraina võimude ja opositsiooni vahelise dialoogi ja koostöö olulisust Ukraina reformide läbiviimisel ning ELiga lõimumisel. Juttu tehti nii energia- ja transpordipoliitikast kui ka turismi arendamisest. Ergma jagas külalistele kogemusi Eesti ühiskonna teenistustes olevate infotehnoloogiliste lahenduste osas ning tõi näiteid sotsiaalvõrgustike kasutamisest rahva arvamuse teadasaamiseks ja kujundamiseks. Kohtumisest võttis osa ka Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Tõnis Palts.

Kohtumiselt majanduskomisjoniga jäi mõlemapoolselt kõlama tihedama koostöö soov eriti transiidi ja energia vallas. Ukrainlased omalt poolt tundsid huvi ka Eesti kogemuse vastu biotehnoloogia alal. Majanduskomisjoni esimees Arto Aas andis Ukraina kolleegidele põhjaliku ülevaate Eesti majanduse aktuaalsetest teemadest, neis valdkondades tehtust, aga ka tulevikueesmärkidest. Kõne all oli nii raudteevõrgu, sadamate, lennuühenduse, kui gaasisektoriga seonduv. Aasa sõnul on Eesti Ukrainast kui koostööpartnerist väga huvitatud; valdkondi, kus partnerlussuhteid arendada, on palju. Olulisematena märkisid majanduskomisjoni liikmed energeetikat, infotehnoloogiat, põllumajandust, turismi, transiiti, aga ka kõrgtehnoloogilist tootmist. Eesti pool tundis huvi Ukraina ärikeskkonna tingimuste parandamise ning selles osas plaanitavate seadusmuudatuste vastu. Ukrainlased omalt poolt kinnitasid, et nad on avatud igasugusele koostööle Euroopa Liidu riikidega ning kahepoolsed parlamentaarsed kontaktid aitavad sellele kindlasti kaasa.

Ennelõunal toimus ka kohtumine väliskomisjonis, kus kinnitati Eesti toetust Ukraina lähenemisele Euroopale ning rõhutati tihedamate kahepoolsete suhete tähtsust igal tasandil. Avatud vestluse käigus käsitleti ka neid valupunkte, mis on Ukraina tihedamat suhtlemist Euroopa Liiduga takistanud. Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul peab ka Euroopa Liidul olema parem ja selgem visioon suhete arendamiseks Ukrainaga. Kahe riigi majandussuhete arengust rääkides märkis Mihkelson korruptsioonivaba ning läbipaistva ärikeskkonna olulisust tihedate ärisidemete sõlmimiseks. Ukraina pool kinnitas, et riigi juhtkonna prioriteediks on võitlus korruptsiooniilmingutega ning selleks on parlamendil seadusandluse tasandil ka vahendid olemas.

Ukraina delegatsiooni kuuluvad transpordi- ja kommunikatsioonikomisjoni esimees Mihailo Mironenko, sama komisjoni liige Pavlo Lebedev, toiduainetetööstuse- ja regionaalpoliitika komisjoni esimees, endine majandusminister Vasil Gureiev ning autoteede- ja transpordikomisjoni esimees Artem Sinitsja.

Reedel, 17. veebruaril külastatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning kohtutakse Eesti Raudtee ja Balti Laevaremonditehase esindajatega. Samuti on kavas kokku saada Ukraina kogukonna esindajatega ning külastada Ukraina kultuurikeskust Tallinnas.

Fotolink kohtumise kohta Ergmaga: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Ene_Ergma/Riigikogu+esimehe+Ene+Ergma+kohtumine+Ukraina+parlamendi+delegatsiooniga/

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside