Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Organisatsioonide sisuline töö tuleb muuta tõhusamaks.

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendijuhtide kohtumisel Budapestis sõnavõtuga parlamentidevaheliste organisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise teemal.

Ergma ütles, et ta palus Riigikogu välisdelegatsioonide liikmeid hinnata Euroopa parlamentidevaheliste organisatsioonide tööd ja pakkuda välja ideid koostöö tõhusamaks muutmiseks. Ootuspärane on see, et delegatsioonide liikmed peavad välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat tähtsaks ja esinduslikeks valdkondadeks, mida ei saa vaid valitsuste pärusmaaks jätta, vastasel juhul ei täidaks rahvusparlamendid oma rolli riigiüleste poliitikate arengu järelvalve alal. Parlamendiliikmed peavad välissuhtlemiskogemust väga oluliseks, see võimaldab paremini mõista oma riigi positsiooni teiste riikide keskel ja suhtes. ”Eeltoodust tulenevalt ei pea ma ühe ja sama delegatsioonikoosseisu nimetamist mitme organisatsiooni juurde otstarbekaks, sest see kahandaks osaleda soovijate võimalusi,” märkis Riigikogu esimees.

Ergma rõhutas, et puudub vajadus uute parlamentaarsete assambleede järgi ja et esmatähtis on olemasolevad tulemuslikumalt tööle panna.

Riigikogu esimees tõi välja Eesti seisukoha, et olemasolevad parlamentaarsed organisatsioonid ei kasuta ära kõiki oma põhikirjalisi võimalusi ja kalduvad seeläbi ajuti kõrvale põhieesmärkide püüdlemisest. Kui OSCE PA puhul on kesksel kohal ”pehme” julgeolekukoostöö ja ENPA rolliks on inimõigusstandardite ellurakendamise kontroll, siis on otstarbekohane tahta, et kumbki tegeleks teist dubleerimata põhjalikult oma pädevusvaldkonnaga. ”On suurepärane, et mitmed Euroopa parlamentaarsed organisatsioonid toetavad demokraatia levikut ning juurdumist valimisvaatlejaid lähetades. OSCE on eriti veenvalt tõestanud oma valimismonitooringualast pädevust ja haaret ning seetõttu peaksime eeskätt seda organisatsiooni näiteks omapoolse parlamendiliikmete missioonidele lähetamisega toetama,” hindas Ergma olukorda.

Regionaalset koostöö kontekstis kõneles Ergma Balti Assamblee tegevusest. Ta märkis, et Riigikogu väliskomisjon on põhjalikult analüüsinud Balti Assamblee tegevust ning välja töötanud soovitused selle töö muutmiseks. Kokkuvõtlikult öeldes on need ettepanekud suunatud BA töö komisjonidepõhiseks kujundamisele.

Ergma avaldas oma sõnavõtus veendumust, et me ei vaja niivõrd uusi parlamentaarseid assambleesid, vaid, et organisatsioonid täidaksid oma põhikirjalisi rolle ja liikmesriigid täidaksid kõrvalekaldumatult endale võetud kohustusi. ”Nagu rahvusparlamendid, peavad ka neid ühendavad rahvusvahelised organisatsioonid olema võimelised uutele väljakutsetele vastama,” rõhutas Riigikogu esimees.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside