Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis on täna traditsiooniline Noortefoorum „101 Last Toompeale”, mille korraldab Lastekaitse Liit. Seekordsel foorumil arutletakse ühiskonna väärtuste kujundamise üle. 

Riigikogu esimees Ene Ergma avaldas oma kõnes tunnustust, et juba enne Toompeale tulemist leidsid noored eelnevate arutelude ja mõttevahetuste käigus aktuaalsete teemade kitsaskohad ja pakkusid neile ka omapoolsed lahendid. Noored peavadki olema aktiivsed nii ümbritseva kui ka enda suhtes, olema nõudlikult tegusad. Varasematel aastatel lahatud teemade loomuliku jätkuna olete sel aastal arutanud ja soovinud suuremat tähelepanu pöörata olulisele teemale –väärtuskasvatusele, toonitas Ergma.
 
Kõneldes väärtustest, märkis Ergma, et need on lihtsaid asjad: ausus, lojaalsus, lugupidamine, hoolimine, tänulikkus ja vastutustunne, julgus oma arvamust välja öelda ja kaasa rääkida ühiskonda puudutavates küsimustes. Loomulikult ka see, et oma vabadusi ja õigusi ei kasutataks teiste kahjustamiseks. „Väärtustest üksnes rääkimine ei või anda tulemust. Ainult siis, kui väärtusi kanname oma südames, kui me nii ka tegelikult mõtleme ja järgime neid väärtuseid on sellest tõeliselt kasu. Kui mõte või tegu tuleb südamest, siis läheb see ka südamesse,“ ütles Ergma.   
 
Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamme ettepanekul mälestasid noortefoorumist osavõtjad leinaseisakuga Riigikogu liiget Peeter Kreitzbergi, kes pühendunud inimesena andis palju noorte hariduse edendamisele.
 
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas rõhutas oma sõnavõtus hariduse omandamise tähtsust. Ta kutsus noortefoorumist osavõtjaid samuti üles hoolivusele üksteise suhtes ja võitlema ükskõiksuse vastu nii inimestevahelises suhtlemises kui ka ühiskonna asjades.  
 
Foorumil toimuvad traditsiooniliselt ka lapsesõbraliku organisatsiooni ja ühiskonnategelase valimised. Töö käigus valmib teemakohane dokument, mis pannakse foorumi lõpus hääletusele ja antakse üle Riigikogule. Ürituse eesmärgiks on noorte osaluse toetamine riiklikus otsustusprotsessis, aga ka osalusoskuse arendamine ja selle olulisuse teadvustamine.
 
Noortefoorum toimub 20. korda ning selle sündmusega tähistatakse Eesti taasiseseisvumise ning samas ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20. aastapäeva.
 
Fotod foorumilt on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
Tagasiside