Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma märkis oma tervituses ülemaailmse kõrgemate ametiasutuste keskkonnaauditi organisatsiooni üldassamblee avamisel, et Eestis on elu- ja looduskeskkonna hoidmise ülesande lahendamiseks koostatud mitmeid strateegilisi dokumente. Üheks selliseks on Eesti säästva arengu riiklik strateegia „ Säästev Eesti 21“, milles globaalsest konkurentsist tulenevad edukusenõuded on seotud säästva arengu põhimõtete ja traditsiooniliste väärtustega. 

Ergma rõhutas, et keskkonnaküsimustes ei piisa ühelgi riigil vaid omaenda tegemisest. „Oleme üks lüli globaalses ketis. Osaledes ülemaailmsetes arengutes peame me kõik jätkuvalt otsima tehnoloogilisi ja korralduslikke lahendusi kestlikuks arenguks,“ märkis ta. 

Kuidas riigid ja omavalitsused neile usaldatud ülesandeid täidavad, sellest annavad ülevaate   keskkonnaauditid. Näiteks on oluline jälgida, kuivõrd otsuste vastuvõtmise eel on analüüsitud nende mõju loodusele, toonitas Ergma. 

Riigikogu esimees rõhutas keskkonnaauditite tähtsust. Ta tõi esile probleemid Läänemerega seoses, mis on Euroopa Liidus üks uuenduslikumaid ja kiiremini arenevamaid piirkondi. „Siin on küllaga muresid, mida saab lahendada üksnes edendades koostööd läbi konkreetsete tegevuste. Võtame näiteks Läänemere reostuse küsimuse, mille pärast on teadlased põhjusega murelikud,“ ütles Ergma. 

Tema sõnul teeb ümbritseva keskkonna jälgimise lihtsamaks kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite ja kaugseire kasutamine. „Näiteks Euroopa Liidu tulevane keskkonna ja turvaseire programm Kopernikus annab võimalused efektiivseks keskkonna jälgimiseks. Ka Eesti on liitumas Euroopa Kosmoseagentuuriga, millest tõuseb Eestile kasu juba ainuüksi keskkonna, nii meie veekogude kui metsa olukorra, seireprogramme kasutades,“ selgitas Ergma. 

Üldassamblee juht on Eesti riigikontrolör Alar Karis kui ülemaailmse kõrgeimate auditiasutuste keskkonnaauditi organisatsiooni (INTOSAI WGEA) töörühma eesistuja. Seekordse koosoleku peamine eesmärk on kinnitada viimase kolme aasta jooksul valminud juhendmaterjalid ja ülevaateuuringud ning võtta vastu tööplaan aastateks 2014–2016. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside