Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

„Eesti hindab väga kõrgelt kaitsealast dialoogi Põhjala ja Balti naabritega ning peab vajalikuks omavahelise julgeolekualase koostöö tihendamist, et vältida võimalikke riske ja ohte stabiilsusele,“ märkis Riigikogu esimees Ene Ergma Gröönimaal Ilulissatis toimuval Põhjala ja Balti riikide (NB 8) parlamentide esimeeste kohtumisel. „Põhjala-Balti kaitsealase tegevuse tihedam integreerimine ja ühisõppuste korraldamise vajadus on aja nõuetele ja vajadustele vastav strateegiline eesmärk,“ kinnitas Ergma Eesti seisukohti. Riigikogu esimees väljendas ka heameelt Läti ja Leedu kaasamise üle Põhjala lahingugruppi, mille tegevuses Eesti on osalenud alates 2008.aastast. 

Ene Ergma peatus oma sõnavõtus ka uutel julgeolekuohtudel, rõhutades vajadust arendada märksa keskendunumalt ja aktiivsemalt küberkaitse alast koostööd.  „Küberkaitsevõime ei tohi maha jääda tempost, millega vastaspool oma küberrünnakute arsenali täiendab. Küberrünnakutes nn tsiviilobjektidele ei halastata – valitsusinstitutsioonide veebilehtede  kõrval on sihtmärkideks ja kannatavad samavõrd pankade, uudiste ja teenuste portaalid. Seeläbi hävitatakse iga inimese turvalisustunnet,“  toonitas Ene Ergma, kutsudes Põhjala ja Balti naabreid senisest enam panustama Tallinnas asuva Küberkaitsekeskuse töösse.

Riigikogu esimees  avaldas toetust kavale kirjutada eeloleva aasta novembris Vilniuses toimuval Idapartnerluse konverentsil alla Ukraina ja Euroopa Liidu vaheline vabakaubandusleping, samuti  sõlmida võimalikult kiiresti analoogsed lepped Gruusia, Moldova ja Armeeniaga. „Meie kohus on nõuda idanaabritelt selgemat demokraatlike põhimõtete järgimist, ent samal ajal on meie ülesanne tutvustada praktikas Lääne demokraatia kogemusi. Viimast on kõige tulemuslikum teha läbi pideva ja tiheneva koostöö,“ ütles Ene Ergma. 

Põhjala ja Balti riikide parlamentide esimeeste kohtumisel arutati pikemalt ka majandusolukorda Euroopas, arenguid Venemaal ja Põhjala-Balti parlamentide edasisi ühistegemisi.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside